Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego
Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego
Cena: 2,10 zł
Autor: Dobkowski J. (red.)
Liczba stron: 643
Rok wydania: 2007

Profesor Bronisław Jastrzębski należy do grona wybitnych prawników administratywistów w Polsce, a jego dorobek naukowy obejmuje blisko 150 pozycji. W olsztyńskim środowisku prawniczym był organizatorem i wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego – przekształconej następnie w instytut o tej samej nazwie, z którego wyrósł obecny Wydział Prawa i Administracji. Wydanie Księgi jubileuszowej jest wyrazem zasług Profesora – znakomitego nauczyciela akademickiego i dociekliwego badacza, z krytycyzmem podchodzącego do rzeczywistości społeczno-politycznej oraz doktryny prawniczej. Na prezentowaną Księgęzłożyły się prace aż 51 autorów, zgrupowane w czterech częściach. W części I – zatytułowanej Zagadnienia teoretycznoprawne i porównawcze – na szczególną uwagę zasługują teksty: Jolanty Jabłońskiej-Boncy o argumencie z autorytetu stosowanym w dyskursie prawniczym, Romana Przybyszewskiego o współczesnych standardach administracji publicznej w związku z wymogami Unii Europejskiej, Andrzeja Sylwestrzaka o polskim i unijnym Trybunale Obrachunkowym. W tym dziale umieszczono również wiele artykułów odnoszących się do rozwiązań prawnych stosowanych w innych krajach europejskich (Belgia, Węgry, Łotwa). Najobszerniejsza część omawianej publikacji odnosi się bezpośrednio do ustrojoznawstwa i nosi tytuł Zagadnienia prawne ustroju państwa i administracji publicznej. Spośród składających się na nią 18 artykułów wyróżnić należy teksty Eugeniusza Bojanowskiego (Zagadnienia relacji pomiędzy administracyjnym prawem materialnym a prawem ustrojowym administracji publicznej), Józefa Filipka (Normatywne i nienormatywne działania w prawie administracyjnym), Jacka Jagielskiego (Z problematyki organów administracyjnych), Zbigniewa Janku (Z problematyki ustroju organów wykonawczych samorządu terytorialnego), Janusza Sługockiego (Ewolucja podstaw prawnych prowadzenia polityki rozwoju regionalnego), Elżbiety Ury (Dobór funkcjonariuszy publicznych jako czynnik sprawności i efektywności działań administracji), Jerzego Zaborowskiego (Uwagi na temat konstytucyjności kar administracyjnych). W części III znalazły się teksty podejmujące zagadnienia prawne ochrony środowiska i rolnictwa, w tym Janiny Ciechanowicz-McLean, Interes publiczny w prawie ochrony środowiska, Marka Górskiego, Kompetencje nadzorcze organów ochrony środowiska, Romualda Waśniewskiego, Agencja Nieruchomości Rolnych jako podmiot administrujący. Część IV i ostatnia (Varia) zawiera zróżnicowane tematycznie artykuły, m.in. Andrzeja Kabata (Interpretacja indywidualna prawa podatkowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego), Eugeniusza Kędry (Podstawowe zagadnienia prawne zakazów konkurencji), Stanisława Pikulskiego (Prawo jednostki do bezpieczeństwa), Bronisława Sitka (Przypadki naruszenia prawa do dobrego imienia przez zniesławienie w świetle konstytucji cesarzy rzymskich), Jana Sobczaka (System sprawowania władzy w Cesarstwie Rosyjskim i jego przekształcenia w początku XX wieku). Całość obszernej publikacji kończą noty o autorach, którzy przyjęli zaproszenie do zaprezentowania swoich przemyśleń i badań na łamach Księgi dedykowanej Profesorowi B. Jastrzębskiemu.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38