Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Cena: 2,10 zł
Autor: Kopacz M.
Liczba stron: 174
Rok wydania: 2008

Tytuł wskazuje na instytucję procesową i oznacza wprost jej podstawę prawną w obowiązującym stanie prawnym. Problematyka książki dotyczy wznowienia postępowania na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jako źródła regulacji prawnej tej instytucji procesowej trybu nadzwyczajnego. Temat monografii był już wielokrotnie podejmowany w literaturze prawniczej, jednak – jak dotąd – były to zazwyczaj jedynie artykuły naukowe, glosy oraz przyczynki i wzmianki w obrębie większych opracowań. Publikacja jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem, które w sposób szczegółowy, a także systematyczny przedstawia najistotniejsze kwestie, dotyczące wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego w świetle prawa konstytucyjnego, orzecznictwa trybunalskiego oraz sądownictwa administracyjnego. Autorka podejmuje także rozważania o charakterze prawno-porównawczym w kontekście polskich norm, doktryny i obecnego stanu orzecznictwa. Opracowanie porządkuje stosunkowo szeroki materiał prawny, uwzględniając przy tym dostępną współcześnie literaturę, co pozwala wykorzystać je do samodzielnej pracy.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38