Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku. (Nie)bezpieczne biotechnologie?
Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku. (Nie)bezpieczne biotechnologie?
Cena: 2,10 zł
Autor: Krajewski P.
Liczba stron: 102
Rok wydania: 2007

Niniejsza monografia ma charakter edukacyjny. Wśród wielu informacji czytelnik znajdzie również te dotyczące praw konsumenta oraz związane z nimi regulacje unijne określające obowiązki producentów w zakresie umieszczania na opakowaniach artykułów danych o ich składzie. Szczególnie cenna jest ostatnia część książki, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące żywności zmodyfikowanej genetycznie: czy GMO jest produktem przyrody i człowieka, czy jest tak samo dokładnie kontrolowane jak leki, czy żywność zmodyfikowana jest zdrowa? Autor stara się bez uprzedzeń przedstawić argumenty za i przeciw modyfikacji genetycznej, unikając zarówno postawy adwokata, jak też nieumiarkowanego krytyka. Nawołuje do akceptacji zmian koniecznych, ponieważ „produkcja rolnicza nigdy nie jest i nigdy nie będzie mogła być w pełni naturalna; jest działalnością człowieka, która z założenia ma na celu kontrolowanie zjawisk naturalnych dla uzyskania maksymalnych korzyści”; przestrzega jednak przed związanym z nią ryzykiem.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38