Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Badania kryminalistyczne (wybrane aspekty)
Badania kryminalistyczne (wybrane aspekty)
Cena: 21,00 zł
Autor: Sołtyszewski I. (red.)
Liczba stron: 128
Rok wydania: 2007
Podręcznik napisało pięciu autorów, którzy wiedzę z zakresu szeroko pojętej kryminalistyki przedstawili komunikatywnie, syntetycznie i precyzyjnie. Prezentowana tematyka obejmuje m.in. takie obszary: osmologię, fizykochemię, toksykologię, bazy danych, ze szczególnym uwypukleniem ich znaczenia w procesie wykrywczym. Jak pisze bowiem I. Sołtyszewski we Wprowadzeniu – „Obecnie trudno już sobie wyobrazić przedstawiciela organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości niekorzystającego w procesie wykrywczym z tego potężnego oręża”. Publikacją powinni się zainteresować nie tylko studenci Wydziału Prawa i Administracji, ale także prokuratorzy oraz funkcjonariusze służb śledczych. Pracę opatrzono poglądowymi rysunkami i zdjęciami. Na końcu publikacji pomieszczono noty o autorach.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38