Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Media – wartości – prawo
Media – wartości – prawo
Cena: 2,10 zł
Autor: Sztychmiler R. (red.)
Liczba stron: 150
Rok wydania: 2008

Prawie wszyscy korzystamy z mediów. Dla wielu są one codziennym dodatkiem do życia, a dla niektórych wręcz wyznacznikiem życia albo wyznacznikiem rozkładu dnia. Media mogą mieć zatem ogromną siłę oddziaływania. Stosowne zatem staje się pytanie, czy są one obojętne moralnie, światopoglądowo, religijnie, czy raczej niosą jakieś przesłanie i wpływają na postawy ludzi? Z obserwacji wynika, że jednym pomagają czynić dobro, a inni wykorzystuje je do szerzenia zła. Prezentowana publikacja winna pomóc Czytelnikowi odpowiedzieć na pytanie, czy doświadczamy wpływu mediów? Jaki on jest w naszym odczuciu: częściej pozytywny czy częściej negatywny? Opracowanie jest próbą diagnozy stanu i roli mediów we współczesnym świecie. W jego części pierwszej podjęto rozważania nad wartościami religijnymi w mediach. Czy współczesne media mogą stanowić zagrożenie dla wiary, czy przeciwnie – mogą kształtować religijną dojrzałość? Druga część poświęcona jest wartościom moralnym. Czy komercjalizacja środków społecznego przekazu nie zagraża prawdzie i prawdomówności? Czy zachodzące procesy mają istotny wpływ na rodzinę i jej dobro? Jak media kształtują nasz styl życia? Wartości patriotyczne w mediach są tematem trzeciej części publikacji. Czy media mają za zadanie chronić patriotyzm? Jaką rolę pełni on w XXI w.? Czy patriotyzm jest wartością godną pielęgnowania, społeczną misją czy tylko reliktem przeszłości lub motorem napędzającym komercyjną maszynę? Wreszcie w części ostatniej podjęty został problem relacji pomiędzy wartościami chrześcijańskimi a ogólnoludzkimi, tzn. jak media traktują te wartości, istotne dla większości ludzi, i jakie jest ich współczesne znaczenie. Publikacja skierowana jest nie tylko do ludzi zajmujących się szeroko rozumianą problematyką mediów, ale do każdego, kto pragnie odpowiedzialnie i krytycznie podchodzić do współczesnych środków społecznego przekazu i ich wpływu na nasze życie. Jest to publikacja dla każdego, kto chce świadomie korzystać z mediów, kierować ich wpływem na życie społeczne, wykorzystywać ich pozytywną rolę i unikać wpływu negatywnego.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38