Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Problem domniemania w rzymskim ius quod ad personas pertinet
Problem domniemania w rzymskim ius quod ad personas pertinet
Cena: 2,10 zł
Autor: Jurewicz Aldona Rita
Liczba stron: 218
Rok wydania: 2010

We współczesnym prawie cywilnym domniemanie postrzegane jest jako instytucja prawa procesowego, pomagająca organowi stosującemu prawo w ustaleniu prawdy materialnej. Domniemanie to sposób wnioskowania o zaistnieniu faktów spornych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, polegający na uznaniu istnienia wątpliwego faktu za udowodniony na podstawie stwierdzenia innych faktów znajdujących się w określonej zależności w stosunku do niego. Domniemanie umożliwia zatem przyjęcie faktu spornego, ale w sposób pośredni, bowiem przedmiotem dowodzenia nie jest bezpośrednio fakt sporny, lecz inny fakt.

Autorka prezentowanej publikacji przedstawia problematykę domniemania w rzymskim prawie dotyczącym osób. To właśnie w prawie rzymskim odnaleźć można te pierwotne, nie ograniczone jedynie do sfery postępowania procesowego i do elementu prawdopodobieństwa, zastosowanie tej instytucji. Rozważania dotyczą sześciu przypadków, które w literaturze przedmiotu traktowane były jako przykłady na istnienie instytucji domniemania w prawie rzymskim, a mianowicie: (1) praesumptio Muciana, (2) domniemanie ojcostwa, (3) domniemanie małżeństwa, (4) konstrukcja dos tacite redintegrata, (5) favor libertatis (w odniesieniu do wyzwoleń testamentowych pod warunkiem i interpretacji treści zapisu na korzyść wolności) i wreszcie (6) domniemanie równoczesnej i wcześniejszej śmierci. Książka została oparta na materiale źródłowym i bogatej literaturze przedmiotu, wzbogacona o indeks źródeł, włoską wersję spisu treści i streszczenia.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38