Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Wpływ kultury na aksjologię porządku polityczno-prawnego
Wpływ kultury na aksjologię porządku polityczno-prawnego
Cena: 2,10 zł
Autor: Kruszewska Bożena
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2010

Prawo, oprócz tego, że powstaje w rezultacie świadomego i celowego tworzenia przez prawodawcę, czerpie swoje treści z kulturowo uwarunkowanych poglądów na temat roli prawa w społeczeństwie i polityce.

Podobnie uwarunkowane są wartości, motywując ludzi do osiągania określonych celów ekonomicznych, politycznych i prawnych. Społeczeństwa oddziałują na siebie za pomocą różnych mechanizmów. Porządek społeczny kształtuje się w wyniku często nieuświadomionych, a przecież realnych procesów kulturowych.

Podstawowym celem rozprawy jest połączenie aksjologicznych problemów prawa z refleksją antropologiczno-społeczną i polityczno-prawną zorientowaną na badanie kwestii porozumienia i jedności. Idea ta jest szczególnie ważna w dobie ekonomicznej globalizacji świata i stawianych przy tej okazji pytań o wspólną aksjologię. Rozprawa nie ma charakteru rekonstrukcji czy też prezentacji stanowisk, ale ujmuje tematykę w sposób bardziej problemowy.

W literaturze na temat wpływu kultury na tworzenie prawnego ładu społecznego przeważa spojrzenie jednostronne, traktujące głównie o profesjonalnej kulturze prawniczej, gdy tymczasem świadomość wielokulturowości wymaga także pogłębionej analizy idei sprawiedliwości w procesie jej kulturowego transformowania i ustalania w konkretnym porządku normatywnym.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38