Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Psychologia

Zamawiana liczba książek:

Psychologia na uniwersytecie i w praktyce
Psychologia na uniwersytecie i w praktyce
Cena: 23,10 zł
Autor: pod red. Elżbiety Wesołowskiej
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2013

Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji UWM skupia 11-osobowy zespół psychologów, wspomagany przez dwie doktorantki. Pracownicy realizują zadania dydaktyczne, podejmują badania naukowe, prowadzą działania praktyczne w sferze poradnictwa, psychoterapii coachingu, promocji zdrowia i szkoleń. Wiedza teoretyczna umożliwia im skuteczną interwencję w praktyce i odwrotnie - działania praktyczne wzbogacają ich wiedzę teoretyczną.

 

Artykuły zawarte w książce skupiają się wokół trzech obszarów psychologii mających odniesienia praktyczne: psychologii społecznej, psychologii zdrowia i psychoterapii oraz pogranicza psychologii i pedagogiki. W pierwszym kręgu mieszczą się teksty omawiające debatę deliberatywną, gotowość niesienia pomocy bliźniemu, rozpad związku partnerskiego. W drugim - artykuły dotyczące typów osobowości predysponujących do zachorowania w świetle Transakcyjnego Modelu Temperamentu, otyłości jako choroby XXI wieku, konsekwencji diagnozy niepłodności żeńskiej, psychoterapii narracyjnej, psychologicznych kontekstów antrozoologii (terapeutycznej roli psa).

 

W trzeciej części autorzy skupili się na takich zagadnieniach, jak: wzajemne relacje pedagogiki i psychologii, rodzinne i pozarodzinne uwarunkowania rozwoju tożsamości osobowej, wybrane zagadnienia psychologii twórczości, stereotypy ról płciowych na przykładzie prezentów gwiazdkowych, postawy pedagogów wobec osób korzystających z ich pomocy.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38