Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia

Zamawiana liczba książek:

EVENT w życiu społecznym i religijnym. Perspektywa socjologiczna
EVENT w życiu społecznym i religijnym. Perspektywa socjologiczna
Cena: 31,50 zł
Autor: Zduniak Agnieszka
Liczba stron: 304
Rok wydania: 2018

Autorka prezentowanej monografii opisuje zjawisko eventów - wielkich zgromadzeń masowych, które zyskują coraz większe znaczenie w różnych sferach życia społecznego, np. w sferze polityki, ekonomii, religii. Stawia tezę, że event to coś daleko więcej niż tylko kolejny produkt kultury popularnej. Zarówno treści stające się jego przedmiotem, jak i forma, w jakiej są przekazywane, mówią wiele o kulturze ponowoczesnej: o hierarchii wartości - mniej o wartościach uroczystych, nieco więcej o odczuwanych i realizowanych; o normach obowiązujących na co dzień i sposobie, w jaki mogłyby być zmodyfikowane, aby czynić życie społeczne bardziej przyjaznym; o celach i dążeniach ponowoczesnego człowieka, o jego poczuciu estetyki, które różni się bardzo od form dawniejszych, ponieważ każda epoka definiuje na nowo to, co jest piękne i godne uwagi. Wreszcie o pewnych stałych antropologicznych, takich jak tęsknota za przebywaniem w bliskości innych, podejmowania wraz z nimi wspólnych działań, stawania się częścią zbiorowości złączonej wspólnymi poglądami i uczuciami, społecznego potwierdzania znaczeń. Ale także o lęku przed zbytnią bliskością, odpowiedzialnością, przed inwestowaniem czasu i pracy w podtrzymywanie międzyludzkich więzi; o skłonności do instrumentalnego traktowania zdarzeń i ludzi; o poczuciu zniechęcenia, zagubienia i dezorientacji oraz tendencji do kompensacji banalności życia poszukiwaniem wciąż nowych stymulatorów; o tym, że ekonomiczny punkt widzenia kształtuje mentalność człowieka ponowoczesnego. Eventy stanowią odbicie najważniejszych tendencji kulturowych, nie tylko tych, które ze społecznego punktu widzenia są dobre i pożądane. Stanowią rodzaj zwierciadła, w których może przejrzeć się ponowoczesne społeczeństwo, uświadamiając sobie te zasady swojego funkcjonowania, z których istnienia być może nie do końca zdaje sobie sprawę. Stwarzają dzięki temu przestrzeń do refleksji nad formami życia społecznego i społeczną hierarchią wartości.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38