Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia

Zamawiana liczba książek:

Młodzi wyborcy. Wybory parlamentarne 2011 i 2015 - badania studentów z Lublina i Olsztyna
Młodzi wyborcy. Wybory parlamentarne 2011 i 2015 - badania studentów z Lublina i Olsztyna
Cena: 23,10 zł
Autor: Butrym Marek
Liczba stron: 130
Rok wydania: 2018

W książce zaprezentowano i omówiono wyniki badań autorskich przeprowadzonych bezpośrednio po wyborach parlamentarnych w 2011 i 2015 r. wśród wybranych grup studentów. Na pytania przygotowanej w tym celu ankiety odpowiadali respondenci z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badaniami objęto osoby, które po raz pierwszy po ukończeniu 18. roku życia miały możliwość udziału w wyborach (tzw. debiutantów). Celem analizy było określenie m.in.: stopnia ich aktywności wyborczej; motywacji zarówno wzięcia udziału w wyborach, jak i powodami wstrzymania się od pójścia do urn; poziomu zainteresowania wynikami wyborów; wpływu cech demograficznych i społecznych respondentów na ich aktywność wyborczą i zainteresowanie wynikami wyborów; różnicy między poziomem aktywności i motywacjami uczestnictwa w wyborach parlamentarnych w 2011 i 2015 r. Druga grupa pytań dotyczyła preferencji politycznych: którą partię poparła badana młodzież uczestnicząca w wyborach i czym motywowała to poparcie; którą partię i dlaczego poparliby studenci, którzy nie brali udziału w głosowaniu; czy i w jaki sposób respondenci w badanych środowiskach akademickich różnili się preferencjami politycznymi. Wyniki badań ukazano na tle szeroko przedstawionej literatury przedmiotu. Publikacja jest adresowana do socjologów, politologów, psychologów, a także pracowników uczelni mających wpływ na przekazywanie studentom informacji o sposobie pobierania zaświadczeń o głosowaniu poza miejscem zamieszkania.

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38