Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia

Zamawiana liczba książek:

Radio studenckie w Polsce
Radio studenckie w Polsce
Cena: 2,10 zł
Autor: Doliwa U.
Liczba stron: 190
Rok wydania: 2008

Prezentowana książka jest bodaj pierwszą w polskiej literaturze medioznawczej, bardzo wartościową monografią radiofonii studenckiej, stanowiącej przecież „od zawsze” istotny, choć niedoceniany, fragment systemu medialnego. Dotychczasowa wiedza na ten temat jest powierzchowna i fragmentaryczna, ponieważ autorzy nielicznych artykułów, prac magisterskich i licencjackich zazwyczaj ograniczają się do opisywania i analizowania problemów funkcjonowania pojedynczych stacji. Niekwestionowaną zasługą Urszuli Doliwy jest więc to, że z benedyktyńską cierpliwością i starannością dążyła do zebrania – rozrzuconych po różnych czasopismach i w archiwach poszczególnych rozgłośni – materiałów na temat historii rozwoju radiofonii studenckiej, słusznie traktowanej jako ważny składnik szeroko rozumianej kultury studenckiej (zwłaszcza w okresie PRL). Wartość książki polega też na tym, że obszerne jej fragmenty stanowią szczegółowe rozważania na temat miejsca i roli studenckich stacji radiowych w procesie transformacji polskiego systemu medialnego po 1989 roku. Dotyczą zatem również aktualnej sytuacji i realiów techniczno-organizacyjno-prawnych, w jakich stacje te obecnie funkcjonują.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38