Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Zootechnika

Zamawiana liczba książek:

Produkty uboczne z przetwórstwa roślin oleistych w żywieniu królików
Produkty uboczne z przetwórstwa roślin oleistych w żywieniu królików
Cena: 27,30 zł
Autor: Gugołek Andrzej, Kowalska Dorota, Jastrzębska Agata
Liczba stron: 138
Rok wydania: 2016

Coraz częściej docenia się jakość i walory prozdrowotne mięsa królików. Stąd powoli wzrasta ich hodowla. Większość żywca króliczego produkowana jest w fermach wielkostadnych, w których króliki żywione są granulowanymi mieszankami. Trwają badania, aby poprawić wartość tego żywienia, wykorzystując powszechnie dostępne, relatywnie tanie, uboczne produkty paszowe.

 

We wstępnej części monografii przedstawiono stan i perspektywy hodowli królików na świecie i w Polsce, omówiono ogólne zasady ich żywienia i zapotrzebowania pokarmowe. Ukazano znaczenie roślin oleistych oraz wskazano rośliny wykorzystywane najczęściej do produkcji oleju. W zasadniczej części opracowania omówiono produkty uboczne powstające podczas przetwórstwa roślin oleistych i produkcji biopaliw z podziałem na poszczególne gatunki oraz przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości ich wykorzystania w żywieniu królików mięsnych. Ponadto, przeanalizowano zagadnienie – rzadko brane pod uwagę – smakowitości omawianych produktów ubocznych przeznaczonych na pasze. Praca powstała na podstawie licznie zgromadzonej literatury krajowej i zagranicznej, a także przede wszystkim na podstawie wyników badań własnych. Autorzy mają zatem nadzieję, że przekazana w monografii wiedza umożliwi postęp w doskonaleniu żywienia królików i pozyskiwaniu coraz lepszego, tańszego i tym samym bardziej dostępnego produktu, jakim jest ich mięso.


Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38