Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Zootechnika

Zamawiana liczba książek:

Drób ozdobny - bioróżnorodność
Drób ozdobny - bioróżnorodność
Cena: 88,20 zł
Autor: Mróz Emilia, Szwaczkowski Tomasz
Liczba stron: 230
Rok wydania: 2022

Chów drobiu ozdobnego odbywa się w systemie ekstensywnym, w małych stadkach. Jego celem jest zachowanie ras o dużych walorach pokrojowych i behawioralnych, które mają niższą wartość użytkową niż rasy wyselekcjonowane do produkcji jaj, mięsa i piór, wykorzystywane w intensywnej produkcji drobiarskiej na dużych fermach. Niektóre rasy drobiu ozdobnego również służą do wytwarzania produktów drobiarskich, są to jednak artykuły markowe (jaja o seledynowej, czekoladowej i żółtej skorupie, jaja małe, mięso ciemne, dziczyzna, pióra). Drób ozdobny dostarcza także wartości niematerialnych. Upiększa i ożywia gospodarstwa wiejskie, ogrody i parki oraz zwiększa atrakcyjność gospodarstw agroturystycznych. Zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i terapeutyczne (mało znaną w Polsce galloterapię) z drobiem ozdobnym dla osób w różnym wieku można organizować o każdej porze roku.
Do tej pory w Polsce brakowało publikacji, w której w kompleksowy i szeroki sposób scharakteryzowano by grupę ptaków określaną mianem drobiu ozdobnego. Książka autorstwa prof. dr hab. Emilii Mróz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - autorytetów naukowych i dydaktycznych w dziedzinie drobiarstwa - znakomicie tę lukę wypełnia. W opracowaniu zebrano wiedzę z zakresu cech pokrojowych drobiu ozdobnego oraz uwarunkowań biologicznych i genetycznych tych cech. Opisano zachowanie się ptactwa ozdobnego w różnych warunkach środowiskowych, a także przedstawiono podstawowe wiadomości na temat utrzymania i wyko¬rzystania go w edukacji i rekreacji.
Książka składa się z 18 rozdziałów tematycznych, których kolejność i zawartość ułatwi czytelnikowi przyswojenie wiadomości w sposób logiczny i uporządkowany. Pomagają w tym 122 rysunki (w tym 60 kolorowych zdjęć) i 54 tabele.
W opracowaniu przedstawiono kolejno rolę drobiu ozdobnego w życiu człowieka (rozdz. 1), podstawy genetyki (rozdz. 2), dzięki którym można zrozumieć genetyczne uwarunkowanie cech tego ptactwa, a także: zadania stowarzyszeń i związków hodowców drobiu ozdobnego, zasady rejestracji ptaków chronionych oraz zasady handlu opisanymi gatunkami (rozdz. 3). Wyjaśniono pojęcie bioróżnorodności oraz zamieszczono informacje na temat ras drobiu w ujęciu globalnym, ze szczegółowym wskazaniem ras zagrożonych wyginięciem (rozdz. 4). Następnie skupiono się na: masie ciała i budowie kośćca drobiu ozdobnego (rozdz. 5), skórze i jej wytworach (rozdz. 6), zagadnieniach związanych z piórami ptaków (rozdz. 7-10), a także na zmienności budowy narządu głosu - aspekcie środowiskowym i biologicznym tego zagadnienia (rozdz. 11). Scharakteryzowano walory pokrojowe, cechy reprodukcyjne i status ochronny wybranych grup ptaków: kur i gęsi bojowych, indyków ozdobnych, ozdobnego drobiu wodnego, perlic, przepiórek, przepiórów i pawi oraz bażantów łownych i ozdobnych (rozdz. 12). Następnie szczegółowo opisano warunki utrzymania drobiu ozdobnego, charakteryzując wymagania dotyczące pomieszczeń i niezbędnego sprzętu (rozdz. 13). Kontynuację tych zagadnień stanowią rozdziały 14-16, w których opisano m.in. reprodukcję, cechy jaj, długość nieśności poszczególnych gatunków, wylęgowość piskląt i ich wodzenie, a także zabiegi ułatwiające chów oraz pasze stosowane w żywieniu drobiu ozdobnego.
Rozdział 17 dotyczy wystaw drobiu ozdobnego, a rozdział 18 - wykorzystania ptactwa w edukacji i rekreacji.
Książka określana jest przez autorów mianem podręcznika i adresowana prymarnie do studentów nauk przyrodniczych, w tym nauk rolniczych. Przyda się jednak nie tylko w zro-zumieniu wykładów i ćwiczeń. Porządkuje wiedzę specjalistyczną dotyczącą bioróżnorodności wśród ptaków i dlatego może być cenna dla szerszego grona odbiorców - od hobbystów, aż po specjalistów - producentów drobiu.

 

 

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38