Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja


Pierwsza Poprzednia 1  2  3
Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów
Cena: 14,70 zł

Rekultywacja gruntów stanowi jeden z elementów szeroko rozumianej rekultywacji środowiska. Jakość zaś środowiska, zdegradowanego wskutek wieloletniej rabunkowej działalności człowieka - głównie przemysłowej - coraz powszechniej jest rozumiana jako kwestia decydująca nie tylko o przetrwaniu określonych gatunków roślin i zwierząt. Środowisko zdegradowane postrzega się obecnie jako nienadające się do życia człowieka, zarówno pod...


Odwzorowania kartograficzne. Podstawy
Cena: 27,30 zł

Elipsoida obrotowa jest powierzchnią odniesienia stosowaną w geodezji. Obiekty terenowe mierzone przez geodetów są rzutowane na tę powierzchnię. Zadaniem kartografów jest przeniesienie punktów i linii z elipsoidy na płaszczyznę. Jednoznaczne przeniesienie punktów (i linii łączących te punkty) z elipsoidy obrotowej na płaszczyznę nazywamy odwzorowaniem kartograficznym. Niektóre odwzorowania są realizowane w dwóch etapach. W pierwszym punkty i linie...


Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami) - (dodruk do wydania z 2005 r.)
Cena: 42,00 zł

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Niektóre fragmenty podręcznika wykraczają jednak poza ramy tradycyjnych programów obowiązujących studentów i mogą zainteresować doktorantów oraz innych pracowników naukowych, specjalizujących się w...


Wybrane zagadnienia z rysunku map, wyd. drugie poprawione i uzupełnione
Cena: 27,30 zł
Prezentowane drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie skryptu przeznaczone jest głównie dla studentów pierwszego roku kierunków geodezyjnych oraz uczniów techników i liceów o profilu geodezyjnym. W książce znajduje się opis technik tworzenia map klasycznych i numerycznych ze szczególnym uwzględnieniem mapy zasadniczej. Opisano także zasady tworzenia szkiców i opisów topograficznych. Treść skryptu uzupełniono aneksami z opisem popularnego oprogramowania do tworzenia mapy zasadniczej przy...

Cena: 23,10 zł
Opracowanie obejmuje problematykę wynikającą z przepisów Ustawy z 19 października 19921 r. (z późn. zm.) o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, regulującej zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Zaprezentowano formy gospodarowania nieruchomościami stosowane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań określonych w tej ustawie i przepisów wykonawczych do niej. Omówiono tok postępowania przy przejmowaniu gospodarstw na Skarb Państwa w...

Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych
Cena: 52,50 zł
Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego oraz przyrządy optyczne, jakie występują w tych instrumentach. Ponadto, przedstawiono wiadomości dotyczące elektronicznych metod pomiaru odległości, kątów oraz różnic wysokości. Zawarto też informacje o półprzewodnikach, systemach...

Pierwsza Poprzednia 1  2  3

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38