Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Technologia żywności i żywienia


Mleczarstwo, t. 1
Cena: 42,00 zł
Oto drugie wydanie Mleczarstwa, które ukaże się w trzech tomach. Podręcznik poszerzono o treści, uwzględniające aktualny stan wiedzy z zakresu pozyskiwania i przetwórstwa mleka. W pierwszym tomie zawarto podstawową wiedzę o mleku i procesach przetwórczych. Dodatkowo zamieszczono rozdział „Białka mleka jako źródło bioaktywnych peptydów”, mając na uwadze żywność funkcjonalną, która zapewne będzie niebawem produkowana na skalę¬ przemysłową. Rozwój wiedzy o żywności funkcjonalnej stanowi jeden z...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38