Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA

EVENT w życiu społecznym i religijnym. Perspektywa socjologiczna

Autorka prezentowanej monografii opisuje zjawisko eventów - wielkich zgromadzeń...

Cena: 31,50 zł
Autor: Zduniak Agnieszka
Badania sztywności gruntu w kolumnie rezonansowej

Dotychczas brakowało w języku polskim opracowania poświęconego metodyce wyznaczania...

Cena: 27,30 zł
Autor: Srokosz Piotr E., Dyka Ireneusz, Bujko Marcin
Karnoprawne aspekty ochrony środowiska - wyzwania dla teorii i praktyki

Troska o środowisko naturalne należy do najważniejszych obowiązków współczesnych...

Cena: 25,20 zł
Autor: (red. naukowa) Adamczyk Marcin, Karaźniewicz Justyna, Pruszkiewicz-Słowińska Katarzyna
Flora i zróźnicowanie zbiorowisk nieleśnych Puszczy Boreckiej

Autorzy postawili sobie za cel ukazanie pełnego zróżnicowania florystycznego i...

Cena: 37,80 zł
Autor: Święczkowska Justyna, Hołdyński Czesław
Rośliny zielarskie

W skrypcie zebrano najważniejsze wiadomości dotyczące roślin zielarskich. Opis obejmuje...

Cena: 31,50 zł
Autor: Szempliński Władysław
Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego

Badanie rozmowy ma w polskim językoznawstwie dobrą tradycję. Niniejsza monografia jest...

Cena: 31,50 zł
Autor: Makarewicz Renata
Uwarunkowania techniczno-technologiczne oceny siewników uniwersalnych i specjalnych w aspekcie równomierności wysiewu nasion

W monografii przedstawiono efektywność funkcjonowania autorskiego stanowiska badawczego...

Cena: 33,60 zł
Autor: Markowski Piotr
Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora

Problematyka relacji społeczeństwa i religii jest bliska jednemu z ważniejszych...

Cena: 39,90 zł
Autor: Jasiński Karol

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38