Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim

brak opisu

Cena: 44,10 zł
Autor: Chmieliński Bogdan
Wojskowo-geograficzna charakterystyka Prus Wschodnich po pierwszej wojnie światowej

brak opisu

Cena: 46,20 zł
Autor: Łach Wiesław Bolesław
Determinanty budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

W publikacji podjęto próbę identyfikacji determinant poziomu i struktury...

Cena: 35,70 zł
Autor: Wichowska Anna
Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce

Poszukiwanie pełniejszej wiedzy na temat rynku ziemi rolniczej w Polsce wymaga połączenia...

Cena: 33,60 zł
Autor: Marks-Bielska Renata
Czynniki konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego

Problematyka konkurencyjności gospodarstw rolniczych jest istotna, zarówno w kontekście...

Cena: 25,20 zł
Autor: Juchniewicz Małgorzata, Nasalski Zbigniew
Związki uczuciowe osób z niepełnosprawnością intelektualną

Badania dotyczące emocji, miłości i związków osób z niepełnosprawnością...

Cena: 31,50 zł
Autor: Żyta Agnieszka, Ćwirynkało Katarzyna
Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne

Na książkę pt. „Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne" składają się autorskie...

Cena: 69,30 zł
Autor: Chojnowski Zbigniew
Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości. Teoria i praktyka

Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własnością Skarbu Państwa i państwowych...

Cena: 54,60 zł
Autor: (red. nauk.) Źróbek Ryszard

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38