Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA

Musical nieznany. Polskie inscenizacje musicalowe w latach 1961-1986

brak opisu

Cena: 50,40 zł
Autor: Lewandowski Grzegorz
Użyteczność robota kompana w świetle determinant wpływających na jakość życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Studium empiryczne

Zgodnie z prognozami Eurostatu społeczeństwo Polski do 2100 r. będzie najstarszym...

Cena: 0,00 zł
Autor: Piotrowski Marek (red.)
Zeszyt do ćwiczeń z fitopatologii. Kierunek rolnictwo

brak opisu

Cena: 27,30 zł
Autor: Wachowska Urszula, Cwalina-Ambroziak Bożena, Damszel Marta, Przemieniecki Sebastian W., Kwiatkowska Edyta
Warmia i Mazury w okresie przemian ustrojowych w Polsce (1989-1991). Wybrane zagadnienia 2

 

Cena: 35,70 zł
Autor: Kasparek Norbert, Gieszczyński Witold (red.)
Prawo pracy

W książce scharakteryzowano prawo pracy jako gałąź prawa regulującą ogół norm prawnych...

Cena: 52,50 zł
Autor: (red.) Czuryk Małgorzata, Prusinowski Piotr
Propozycja systemu wspomagającego proces gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Gospodarowanie nieruchomościami jest złożonym i skomplikowanym procesem. Decyzje dotyczące...

Cena: 69,30 zł
Autor: Kryszk Hubert
Wielowyrazowe jednostki leksykalne w polszczyźnie. Studium leksykograficzne

Struktura współczesnych słowników wraz z uprzywilejowaniem jednostek...

Cena: 60,90 zł
Autor: Czerepowicka Monika
Estetyka a pragmatyka. Estetyczne akty mowy

W drugiej połowie XX w. w naukach humanistycznych zaszły istotne zmiany, polegające m.in. na...

Cena: 73,50 zł
Autor: Kiklewicz Aleksander
Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mizerkowi

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Hanny Kędzierskiej, Moniki Maciejewskiej i Joanny...

Cena: 73,50 zł
Autor: Kędzierska Hanna, Maciejewska Monika, Ostrouch-Kamińska Joanna (red.)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38