Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA

Uchodźcy środowiskowi - otwarty problem niewydolności środowiska, polityki i prawa

Migracje środowiskowe nie są zjawiskiem nowym. Katastrofy naturalne od zawsze zmuszały do...

Cena: 42,00 zł
Autor: Krajewski Piotr
Książka - gazeta - kancjonał - kalendarz. Studia i szkice z zakresu historii i teorii literatury, kultury ludowej i prasoznawstwa

Monografia stanowi zbiór opublikowanych wcześniej artykułów naukowych...

Cena: 115,50 zł
Autor: Staniszewski Andrzej
Podręcznik użytkowania LMS ILIAS 6.3

Środowisko użytkowników platformy LMS ILIAS to bardzo dynamiczna społeczność,...

Cena: 31,50 zł
Autor: Gawliczek Piotr, Pietraszkiewicz Danuta
Mentaloterapia - stosowanie i towarzyszące rozważania

Niniejsza monografia jest trzecią (po „Psychoterapii filozoficznej" 2011, wyd. pierwsze...

Cena: 48,30 zł
Autor: Ostasz Lech
Zastosowanie nieniszczącej metody ultradźwiękowej w badaniach nad jakością oliwy z oliwek Extra Virgin

W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania nieniszczącej metody ultradźwiękowej...

Cena: 31,50 zł
Autor: Wesołowski Andrzej Janusz
Obchody pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w województwie olsztyńskim w 1973 roku

Publikacja dwóch olsztyńskich historyków - Radosława Grossa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i...

Cena: 0,00 zł
Autor: Gross Radosław, Tomkiewicz Ryszard
Szkoły kopernikowskie w województwie warmińsko-mazurskim. Księga w 550. rocznicę urodzin Patrona

Przypadający w roku 2023 jubileusz 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika stanowi znakomitą...

Cena: 0,00 zł
Autor: Jóźwiak Iwona, Lewandowska Izabela
Prawne aspekty funkcjonowania monistycznego modelu zarządzania spółką europejską

Spółka europejska jest formą spółki akcyjnej, która umożliwia prowadzenie...

Cena: 52,50 zł
Autor: Gornowicz Michał
Czas reportażu. O tym, co działo się wokół gatunku po 2010 roku

[...] opracowanie Bernadetty Darskiej ma charakter pionierski. Dowiadujemy się z tej monografii, jak działa cała, niezwykle...

Cena: 63,00 zł
Autor: Darska Bernadetta
In dubio pro humanitate. W stulecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka

Niniejsza monografia jest rezultatem V Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych, (...) stanowiąc...

Cena: 126,00 zł
Autor: Cieślak Wojciech, Romańczuk-Grącka Marta, Kurzyński Michał (red.)

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38