Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA

Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia

Publikacja stanowi kontynuację rozważań zawartych w książce "Północne miniatury...

Cena: 63,00 zł
Autor: Chojnowski Zbigniew
Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach

Książka jest opisem, dokumentacją oraz wstępną interpretacją wybranych zjawisk literackich,...

Cena: 63,00 zł
Autor: Chojnowski Zbigniew
Głębia i integralność. Inspiracje pedagogiczne Anselma Grüna

brak opsiu

Cena: 33,60 zł
Autor: Kulesz Zbigniew
Wpływ zaufania do marki na zachowania konsumentów

W monografii syntetycznie ujęto istniejący dorobek literatury oraz przybliżono rozumienie...

Cena: 25,20 zł
Autor: Rudzewicz Adam
Tel Awiw - Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskiej

brak opisu

Cena: 33,60 zł
Autor: Tarnowska Beata
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia

W pracy skoncentrowano się na powiązaniach sytuacji mieszkaniowej z poziomem życia w Polsce....

Cena: 27,30 zł
Autor: Janusz Marcin
Ferdinand Gregorovius. "Ludom nie przynosi korzyści to, co służy książętom". Publicystyka polityczna z czasów Wiosny Ludów na łamach "Neue Königsberger Zeitung"

Ferdinand Adolf Gregorovius (1821-1891), urodzony w Nidzicy wybitny historyk i literat,...

Cena: 39,90 zł
Autor: Jasiński Grzegorz, Szymańska-Jasińska Małgorzata (tłumaczenie, wstęp i opracowanie)
Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych

Do podstawowych i zawsze aktualnych zadań Kościoła należy ewangelizacja, polegająca na...

Cena: 25,20 zł
Autor: Zellma Anna, Czupryński Wojsław ks., Tryk Hubert ks.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38