Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika


Podstawy filozofii (wydanie trzecie poprawione i zmienione)
Cena: 2,10 zł

Podręcznik, jak piszą autorzy w „Przedmowie", „Okazał się udaną inicjatywą tak pod względem wydawniczym, jak też jako skuteczna pomoc w niełatwej dydaktyce przedmiotów z zakresu nauk filozoficznych. [...] Wymierny postęp w filozofii [...] wyraża się przede wszystkim w nowych publikacjach, których autorzy próbują formułować nowe problemy i rozstrzygnięcia, ale - co równie ważne - powracają także do tradycyjnych pytań i...


 Odkrywanie struktur rzeczywistości. Problemy filozofii całości w poglądach Mariana Borowskiego
Cena: 2,10 zł

Dariusz Barbaszyński swoją pracę poświęcił postaci zapomnianego filozofa z kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej, Mariana Borowskiego. Postać ta, chociaż dzisiaj zupełnie nieobecna w świadomości nie tylko przeciętnego czytelnika, ale nawet znawców dziedziny, jest bardzo interesująca. Jednak to nie skądinąd ciekawa biografia skupiła uwagę Barbaszyńskiego, ale osiągnięcia filozoficzne przedwojennego myśliciela.


W trzech rozdziałach autor...


O sztuce posługiwania się słowem, myślą, obrazem i skojarzeniem
Cena: 33,60 zł

Otoczeni szczelnie mediasferą, zaabsorbowani krótkimi wiadomościami i emotikonami, czytający już tylko nagłówki, z łatwością zapominamy o pięknie rozwiniętej frazy i mocy oryginalnej metafory. Przypomina o tym Lech Ostasz w swojej najnowszej książce. Przydatne frazy, wzory wypowiedzi i przemyślenia autora zawarte w niej posłużą dobrze każdemu, kto gdziekolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji otworzy usta - a zwłaszcza gdy zechce wypowiedzieć ważną dla...


Idea sprawiedliwości społecznej. Wstępna klasyfikacja znaczeń
Cena: 23,10 zł

„Sprawiedliwość społeczna" należy do pojęć ekspansywnych. Od połowy XIX wieku do dzisiaj pojawiają się liczne jej interpretacje w wielu kontekstach i obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Utożsamia się ją z różnymi regułami, które kierują stosunkami ludzkimi. We współczesnym dyskursie społecznym odnoszona jest do dziedzin filozofii praktycznej, takich jak: etyka, polityka czy ekonomika. Podstawowym celem autora monografii była...


To Be Above. Towards Psychology and Anthropology of Transcending
Cena: 2,10 zł

Książka ma charakter interdyscyplinarny. Autor łączy dane z zakresu psychologii, antropologii ogólnej i refleksje filozoficzne. Opisuje akt transcendowania, czyli umiejętność patrzenia na siebie samego i na fragmenty rzeczywistości z dystansu, „z góry” bądź „z boku”. W celu przedstawienia poruszanej problematyki rozwija teorię świadomości, a strategię transcendowania odróżnia od starszych ewolucyjnie strategii, np. ataku, ucieczki czy relaksu....


Nihilistyczny zwrot w filozofii. Źródła – Nietzsche – Ujścia
Cena: 31,50 zł

Zasadniczym celem pracy jest wykazanie kluczowej roli, jaką odegrał nihilizm w przeobrażeniach współczesnej filozofii. Zostały w niej przedstawione początki myślenia nihilistycznego bądź o nihilizmie w Niemczech i Rosji, zasadnicze aspekty dostrzeżonego przez Fryderyka Nietzschego nihilistycznego kryzysu filozofii i kultury w XIX wieku oraz główne cechy współczesnych odmian europejskiego nihilizmu.

Rozważania Nietzschego ukierunkowały późniejszą...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38