Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika


 Odkrywanie struktur rzeczywistości. Problemy filozofii całości w poglądach Mariana Borowskiego
Cena: 25,20 zł

Dariusz Barbaszyński swoją pracę poświęcił postaci zapomnianego filozofa z kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej, Mariana Borowskiego. Postać ta, chociaż dzisiaj zupełnie nieobecna w świadomości nie tylko przeciętnego czytelnika, ale nawet znawców dziedziny, jest bardzo interesująca. Jednak to nie skądinąd ciekawa biografia skupiła uwagę Barbaszyńskiego, ale osiągnięcia filozoficzne przedwojennego myśliciela.


W trzech rozdziałach autor podjął...


Czym są wartości? Zarys aksjologii
Cena: 19,95 zł

W obcowanie z rzeczywistością, w jej poznawanie, a zwłaszcza w kierowanie własnym życiem wplatamy wartości. Starania o objaśnienie natury wartości i zbudowanie teorii wartości powinny być i są stale podejmowane. Prezentowana monografia zawiera zarys takiej teorii. Jej autor ujmuje temat wartości w sposób całościowy i systemowy. Omawia między innymi sposoby powstawania, postrzegania i realizowania wartości, ich typy, funkcje i różnorodność. Wyjaśnia, czym jest wartościowanie,...


Podstawy filozofii (wydanie trzecie poprawione i zmienione)
Cena: 33,60 zł

Podręcznik, jak piszą autorzy w „Przedmowie", „Okazał się udaną inicjatywą tak pod względem wydawniczym, jak też jako skuteczna pomoc w niełatwej dydaktyce przedmiotów z zakresu nauk filozoficznych. [...] Wymierny postęp w filozofii [...] wyraża się przede wszystkim w nowych publikacjach, których autorzy próbują formułować nowe problemy i rozstrzygnięcia, ale - co równie ważne - powracają także do tradycyjnych pytań i sporów w tej najstarszej...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38