Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Sen o potędze. Plany i działalność polityczna Edwarda Śmigłego-Rydza w latach 1935-1939
Cena: 90,30 zł

W polskiej historii XX w. Edward Śmigły-Rydz jest postacią nietuzinkową. Miejsce w dziejach zapewnił sobie dzięki funkcji naczelnego wodza we wrześniu 1939 r. i z działalnością na tym stanowisku jest na ogół kojarzony. Często zapomina się jednak o roli, jaką odegrał podczas wojny polsko-rosyjskiej, toczonej u zarania niepodległości, oraz o innych faktach związanych z jego aktywnością publiczną. Chodzi tu przede wszystkim o jego postawę polityczną,...


"Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą" - w 200. rocznicę powstania Towarzystwa Filomatów
Cena: 29,40 zł

Mimo pokaźnej liczby opracowań i publikowanych źródeł, w tym pism i korespondencji filomatów, historia Towarzystwa Filomatów nadal nie jest w pełni poznana i istnieją w niej „białe plamy". Powszechna wiedza na temat wileńskiej młodzieży związkowej wydaje się schematyczna, ograniczona i niepełna. Tradycyjnie towarzystwa przez nią utworzone wpisywane są w romantyczny nurt polskich związków niepodległościowych, obok Związku...


Józef Malewski z Jarot (1888-1948). Historia i pamięć
Cena: 35,70 zł

Pamięć o polskich szkołach na Warmii powoli się zaciera. A przecież wielu społeczników, nauczycieli stało na straży wiary, języka, zwyczajów i historii polskiego narodu, angażując się w powstanie szkół z polskim językiem wykładowym. Ważne zatem jest, by wciąż przypominać te świadectwa polskości. I na tym tle jawi się postać Józefa Malewskiego, głęboko zaangażowanego w organizację polskiej szkoły na Warmii. W latach trzydziestych XX...


Nadleśnictwo Jedwabno - historia i walory przyrodniczo-kulturowe
Cena: 46,20 zł

Książka „Nadleśnictwo Jedwabno - historia i walory przyrodniczo-kulturowe" autorstwa Izabeli Lewandowskiej jest pracą interdyscyplinarną, obejmującą zagadnienia z zakresu historii leśnictwa, dziejów miejscowości, ochrony przyrody, edukacji i turystyki. Monografię opartą na źródłach historycznych i opracowaniach naukowych wzbogacają wywiady z leśniczymi, które ukazują ich codzienną pracę. W książce zostały również opisane...


Echa Grudnia 1970 w województwie olsztyńskim w dokumentach organów bezpieczeństwa
Cena: 25,20 zł

W pracy zaprezentowano 40 dokumentów ułożonych chronologicznie, które zostały opatrzone licznymi przypisami. W większości są to meldunki sytuacyjne oraz informacje sporządzone przez Sztab Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie w grudniu 1970 r. Jedynie dwa ostatnie dokumenty odnoszą się do sytuacji na początku 1971 r. (...) Szczególnie interesujące są informacje dotyczące nastrojów społecznych panujących...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38