Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833
Cena: 2,10 zł

Kwestia bytu narodowego Polaków po III rozbiorze w dużym stopniu wiązała się z zachowaniem i rozwojem polskiego szkolnictwa. Stanowiło ono ważny aspekt życia codziennego, a przy tym było podstawowym przejawem walki o język i kulturę polską w warunkach niewoli. Sytuacja polskiego szkolnictwa w zaborze rosyjskim zaczęła się zmieniać już od początku XIX stulecia, tj. od czasu objęcia władzy w cesarstwie przez Aleksandra I. W Rosji pojawiły się wówczas najkorzystniejsze warunki...


Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913
Cena: 2,10 zł

Wydarzenia w Rosji, w uproszczeniu nazywane rewolucją 1905-1907 roku, wywołały w państwie rosyjskim kryzys polityczny. Skłoniły one cara Mikołaja II do zaakceptowania zmiany funkcji Dumy Państwowej, projektowanej w połowie 1905 roku, z opiniotwórczej na ustawodawczą. Oficjalnie potwierdzono to w manifeście z 30 października (17 października w kalendarzu juliańskim) 1905 roku. I Duma Państwowa zebrała się w kwietniu 1906 roku i została rozwiązana przez cara zaledwie 10 tygodni po...


Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Cena: 2,10 zł

Już po raz trzeci ukazuje się tom rozpraw pod wspólnym tytułem „Między irredentą a kolaboracją". Inicjatorem ukazania się tego wydawnictwa zbiorowego był prof. Sławomir Kalembka.  Cykl ten dotyczy czasów zaborów. W prezentowanym tomie pomieszczono 16 artykułów: od analizy traktatu Ignacego Lubicz-Czerwińskiego poprzez przedstawienie kwestii ubóstwa w odniesieniu do postaw profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, życia kulturalnego Wielkiej...


Między I a IV Rzeczpospolitą. Z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Cena: 2,10 zł

Prezentowany tom pokonferencyjny zamyka się w ośmiu obszarach tematycznych. Wśród podjętej problematyki znalazły się zatem następujące kwestie: zdrajcy narodu w okresie Sejmu Czteroletniego i insurekcji kościuszkowskiej; nierodacy w Księstwie Warszawskim; współpraca policji carskiej w czasie powstania listopadowego i styczniowego; penetracja społeczeństwa polskiego przez policję państw zaborczych; policja, służby specjalne i lustracja w II Rzeczypospolitej; kolaboracja z...


Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945–1989 (dodruk)
Cena: 48,30 zł

Autorka w swojej książce - Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989 - porusza istotne problemy tożsamości przestrzeni regionu oraz stosunku przybyłej ludności polskiej do zastanej spuścizny poniemieckiej. W poszczególnych rozdziałach omówiono stosunek Armii Czerwonej do zabytków ziem pruskich, problem szabrownictwa, zabezpieczanie dóbr kultury przez odpowiednie instytucje polskie, w tym troskę o zbiory biblioteczne, archiwalne, archeologiczne,...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38