Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia


Pierwsza Poprzednia 1  2  3
Państwowość konspiracyjna XIX i XX wieku
Cena: 18,90 zł

Na prezentowaną pracę składa się 12 tekstów, których autorzy podejmują dyskusję na temat specyfiki form państwa niejawnego w aspekcie szeroko pojętej problematyki opisu historycznego, myśli politycznej, działalności organizacyjnej, funkcjonowania społeczności podziemnej, a także mitotwórczej roli tradycji. Zakres chronologiczny podejmowanego tu dyskursu obejmuje XIX i XX w., począwszy od tajnych form państwowości polskiej od 1863 r., po lata osiemdziesiąte XX w. Jak...


History – Archive Studies – Information Science: methodological issues
Cena: 31,50 zł

Przedkładany tom jest pierwszą zbiorową prezentacją zainteresowań naukowych pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w języku angielskim. Nazwy trzech głównych działów (History, Archive Studies, Information Science) odzwierciedlają kierunek studiów i specjalności oferowane przez Instytut. Praca składa się z 19 tekstów, znalazły się wśród nich (w części Information Science) napisane także przez pracowników...


Od narodzin „Solidarności” do Trzeciej Rzeczypospolitej. Przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980–1989)
Cena: 63,00 zł

Lata 80. XX wieku to jeden z najbardziej dramatycznych a równocześnie najważniejszych okresów w historii PRL. Powstanie „Solidarności" w 1980 r. dało początek przemianom demokratycznym, które dziewięć lat później doprowadziły do transformacji ustrojowej nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak zanim do tego doszło, 13 grudnia 1981 r. władze ogłosiły decyzję o wprowadzeniu stanu...


Polska północna w systemie obronnym kraju w latach 1918−1926
Cena: 44,10 zł

Monografia Wiesława B. Łacha ma charakter pionierski. Autor przedstawił w niej temat pomijany do tej pory w badaniach z zakresu wojskowości - rolę Polski północnej
w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926.

Północną rubież II Rzeczypospolitej tworzyły: Pomorze Gdańskie z dostępem do Morza Bałtyckiego, graniczące z Pomorzem Zachodnim, Wolnym Miastem Gdańskiem i Prusami Wschodnimi,...


Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie 1918-1920
Cena: 36,75 zł

Podjęta przez Dariusza Radziwiłłowicza problematyka jest mało znana, a nawet marginalizowana w polskiej historiografii wojskowości. 5. Dywizja Strzelców Polskich jest jedną z najliczniejszych i zarazem najbardziej ze wszystkich polskich formacji zbrojnych zaprawioną w walkach. Jej dowódcą był płk Kazimierz Rumsza. Dywizja liczyła 770 oficerów i przeszło 11 000 żołnierzy. Największą bitwę z regularnymi oddziałami sowieckiej 5. Armii dywizja stoczyła 23 grudnia 1919 r....


Dydaktyka historii - wybrane zagadnienia
Cena: 24,15 zł
Skrypt adresowany jest do studentów historii przygotowujących się do uzyskania uprawnień nauczycielskich, do słuchaczy studiów podyplomowych oraz nauczycieli - uczestników różnego rodzaju kursów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Autorka dzieli się doświadczeniami nauczycielskimi, szczególnie w odniesieniu do kwestii „praktycznych” – formułowania celów lekcji, metod pracy z uczniem, stosowania środków dydaktycznych, tworzenia scenariuszy lekcji historii oraz konstruowania...

Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466–1939
Cena: 36,75 zł
Dziewicze i mało znane obszary północno-wschodniej Europy pierwsi przemierzali starożytni Rzymianie - mistrzowie budowy dróg i wytyczania szlaków komunikacyjnych, które umożliwiały podboje, a także podróżowanie do innych krain i skupisk ludzkich. Podróże wynikały z potrzeby kontaktów międzyludzkich lub pogoni za przygodą, ale także były i są związane z ekspansją polityczną i handlem. Dało to początek średniowiecznej turystyce. Turystyka z każdym wiekiem stawała się coraz popularniejsza i...

Tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego w latach 1910-1945
Cena: 10,50 zł
Dzieje wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim, a w tym przebieg bitwy grunwaldzkiej doczekały się bogatej literatury w postaci historiografii, utworów literackich i poetyckich. Dzięki temu mocno zakorzeniła się w świadomości społecznej tradycja grunwaldzka. Ugrupowania polityczne, istniejące w uwzględnionym w niniejszej pracy okresie, starały się w mniejszym lub większym stopniu wykorzystać dla swoich celów tradycję grunwaldzką. Poprzez prasę, wydawnictwa okolicznościowe, popularnonaukowe,...

Polskie Państwo Podziemne wobec komunistów polskich (1939–1945). Wypisy prasy konspiracyjnej
Cena: 42,00 zł
Do rąk czytelnika trafia cenne i ważne opracowanie źródłowe, podejmujące problemy z dziejów Polski w latach II wojny światowej – stosunku legalnych, konstytucyjnych władz RP do komunizmu i komunistów. I jak podsumował ten proces dr M. Ney-Krwawicz: „[...] tym samym poprzez przywoływane teksty ukazuje z jednej strony coraz bardziej realne zagrożenie niepodległego bytu państwowego przez importowany przez ZSRR komunizm, z drugiej zaś reakcje podziemnych instytucji państwowych i stronnictw...

Pierwsza Poprzednia 1  2  3

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38