Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia


Ferdinand Gregorovius. "Ludom nie przynosi korzyści to, co służy książętom". Publicystyka polityczna z czasów Wiosny Ludów na łamach "Neue Königsberger Zeitung"
Cena: 39,90 zł

Ferdinand Adolf Gregorovius (1821-1891), urodzony w Nidzicy wybitny historyk i literat, należał do grona niemieckich demokratów, którzy pragnęli odrodzenia i zjednoczenia Niemiec na nowych, wolnych od przemocy republikańskich zasadach. Swoje poglądy prezentował w obszernych artykułach zamieszczanych w „Neue Königsberger Zeitung", czasopiśmie wychodzącym w Królewcu w latach 1848-1850. W tekstach tych dzielił się z czytelnikami...


Gospodarka PRL. Wybrane zagadnienia
Cena: 42,00 zł

Druk na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

Spis treści


Państwowość konspiracyjna XIX i XX wieku
Cena: 2,10 zł

Na prezentowaną pracę składa się 12 tekstów, których autorzy podejmują dyskusję na temat specyfiki form państwa niejawnego w aspekcie szeroko pojętej problematyki opisu historycznego, myśli politycznej, działalności organizacyjnej, funkcjonowania społeczności podziemnej, a także mitotwórczej roli tradycji. Zakres chronologiczny podejmowanego tu dyskursu obejmuje XIX i XX w., począwszy od tajnych form państwowości polskiej od 1863 r., po...


Od narodzin „Solidarności” do Trzeciej Rzeczypospolitej. Przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980–1989)
Cena: 10,50 zł

Lata 80. XX wieku to jeden z najbardziej dramatycznych a równocześnie najważniejszych okresów w historii PRL. Powstanie „Solidarności" w 1980 r. dało początek przemianom demokratycznym, które dziewięć lat później doprowadziły do transformacji ustrojowej nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak zanim do tego doszło, 13 grudnia 1981 r. władze ogłosiły decyzję o wprowadzeniu stanu...


History – Archive Studies – Information Science: methodological issues
Cena: 2,10 zł

Przedkładany tom jest pierwszą zbiorową prezentacją zainteresowań naukowych pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w języku angielskim. Nazwy trzech głównych działów (History, Archive Studies, Information Science) odzwierciedlają kierunek studiów i specjalności oferowane przez Instytut. Praca składa się z 19 tekstów, znalazły się wśród nich (w części Information Science) napisane także przez...


Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie
Cena: 29,40 zł

Celem monografii o charakterze interdyscyplinarnym jest analiza sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w różnych państwach europejskich. Rozpoczynają ją teksty historyczne na tematzaangażowania emigracji czeskiej i słowackiejw ruch niepodległościowy w latach 1914-1915, stosunków polsko-białoruskich na Łotwie przed II wojną światową,miejsca poloników w zbiorach archiwalnych Biblioteki Białoruskiej im. F.Skaryny w Londynie, sporu...


Obraz cywilnych struktur państwa podziemnego 1939–1944 w opisie wspomnieniowym
Cena: 2,10 zł

Proponowany w książce „obraz cywilnych struktur państwa podziemnego” opiera się na projekcie badawczym uwzględniającym poznanie konspiracji z lat 1939–1944 jako świadomej, obywatelskiej, profesjonalnej działalności państwowej. Społeczność podziemną w latach okupacji stanowiły tajne organizacje polityczne i wojskowe, które w procesie scaleniowym stworzyły fenomen mieszczący się w tytułowym pojęciu polskiego państwa podziemnego. Państwo to w swoim wymiarze...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38