Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2012
Cena: 21,00 zł

Jest to wyjątkowa książka na rynku wydawniczym. Ks. A. Szełomow przybliża czytelnikom historię prawosławnego duszpasterstwa w armii polskiej od bitwy pod Grunwaldem aż do czasów nam współczesnych. Dotychczas na ten temat mamy niewiele publikacji zwartych, raczej są to pojedyncze artykuły omawiające te kwestie. Praca ma konstrukcję problemowo-chronologiczną. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia oraz bibliografii. Uzupełnieniem dysertacji są...


Państwowość konspiracyjna XIX i XX wieku
Cena: 18,90 zł

Na prezentowaną pracę składa się 12 tekstów, których autorzy podejmują dyskusję na temat specyfiki form państwa niejawnego w aspekcie szeroko pojętej problematyki opisu historycznego, myśli politycznej, działalności organizacyjnej, funkcjonowania społeczności podziemnej, a także mitotwórczej roli tradycji. Zakres chronologiczny podejmowanego tu dyskursu obejmuje XIX i XX w., począwszy od tajnych form państwowości polskiej od 1863 r., po lata osiemdziesiąte XX w. Jak...


History – Archive Studies – Information Science: methodological issues
Cena: 31,50 zł

Przedkładany tom jest pierwszą zbiorową prezentacją zainteresowań naukowych pracowników Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w języku angielskim. Nazwy trzech głównych działów (History, Archive Studies, Information Science) odzwierciedlają kierunek studiów i specjalności oferowane przez Instytut. Praca składa się z 19 tekstów, znalazły się wśród nich (w części Information Science) napisane także przez pracowników...


Od narodzin „Solidarności” do Trzeciej Rzeczypospolitej. Przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980–1989)
Cena: 63,00 zł

Lata 80. XX wieku to jeden z najbardziej dramatycznych a równocześnie najważniejszych okresów w historii PRL. Powstanie „Solidarności" w 1980 r. dało początek przemianom demokratycznym, które dziewięć lat później doprowadziły do transformacji ustrojowej nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak zanim do tego doszło, 13 grudnia 1981 r. władze ogłosiły decyzję o wprowadzeniu stanu...


Polska północna w systemie obronnym kraju w latach 1918−1926
Cena: 44,10 zł

Monografia Wiesława B. Łacha ma charakter pionierski. Autor przedstawił w niej temat pomijany do tej pory w badaniach z zakresu wojskowości - rolę Polski północnej
w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926.

Północną rubież II Rzeczypospolitej tworzyły: Pomorze Gdańskie z dostępem do Morza Bałtyckiego, graniczące z Pomorzem Zachodnim, Wolnym Miastem Gdańskiem i Prusami Wschodnimi,...


Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie 1918-1920
Cena: 36,75 zł

Podjęta przez Dariusza Radziwiłłowicza problematyka jest mało znana, a nawet marginalizowana w polskiej historiografii wojskowości. 5. Dywizja Strzelców Polskich jest jedną z najliczniejszych i zarazem najbardziej ze wszystkich polskich formacji zbrojnych zaprawioną w walkach. Jej dowódcą był płk Kazimierz Rumsza. Dywizja liczyła 770 oficerów i przeszło 11 000 żołnierzy. Największą bitwę z regularnymi oddziałami sowieckiej 5. Armii dywizja stoczyła 23 grudnia 1919 r....


Dydaktyka historii - wybrane zagadnienia
Cena: 24,15 zł
Skrypt adresowany jest do studentów historii przygotowujących się do uzyskania uprawnień nauczycielskich, do słuchaczy studiów podyplomowych oraz nauczycieli - uczestników różnego rodzaju kursów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Autorka dzieli się doświadczeniami nauczycielskimi, szczególnie w odniesieniu do kwestii „praktycznych” – formułowania celów lekcji, metod pracy z uczniem, stosowania środków dydaktycznych, tworzenia scenariuszy lekcji historii oraz konstruowania...

Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466–1939
Cena: 36,75 zł
Dziewicze i mało znane obszary północno-wschodniej Europy pierwsi przemierzali starożytni Rzymianie - mistrzowie budowy dróg i wytyczania szlaków komunikacyjnych, które umożliwiały podboje, a także podróżowanie do innych krain i skupisk ludzkich. Podróże wynikały z potrzeby kontaktów międzyludzkich lub pogoni za przygodą, ale także były i są związane z ekspansją polityczną i handlem. Dało to początek średniowiecznej turystyce. Turystyka z każdym wiekiem stawała się coraz popularniejsza i...

Tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego w latach 1910-1945
Cena: 10,50 zł
Dzieje wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim, a w tym przebieg bitwy grunwaldzkiej doczekały się bogatej literatury w postaci historiografii, utworów literackich i poetyckich. Dzięki temu mocno zakorzeniła się w świadomości społecznej tradycja grunwaldzka. Ugrupowania polityczne, istniejące w uwzględnionym w niniejszej pracy okresie, starały się w mniejszym lub większym stopniu wykorzystać dla swoich celów tradycję grunwaldzką. Poprzez prasę, wydawnictwa okolicznościowe, popularnonaukowe,...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38