Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Oświata na Warmii i Mazurach. Konteksty historyczne i współczesne
Cena: 23,10 zł

Prezentowana książka to próba nowego spojrzenia na problematykę szkolnictwa od XIX do XXI wieku. Obecność polskiego szkolnictwa na terenie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego datuje się od zakończenia pierwszej wojny światowej. Początki nie były łatwe, bowiem kres siedemnastu szkół z językiem polskim i kilkunastu ochronek, powstałych od czerwca 1920 roku, zamykał w ten sposób pierwszy etap odrodzenia się szkolnictwa...


Pewnego razu…Teksty narracyjne w edukacji początkowej
Cena: 21,00 zł
Książka jest próbą innego spojrzenia na teksty narracyjne związane z edukacją polonistyczną na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej, tzn. nie przez pryzmat fabuły, ale morfologii. Za podstawę rozważań przyjęto m.in. tezę, że niektóre współczesne teksty narracyjne są zmodyfikowanymi i unowocześnionymi opowieściami opisanymi przez Władimira Proppa. Przeanalizowano zarówno teksty narracyjne tworzone specjalnie dla dzieci (literatura dziecięca), zamieszczane w podręcznikach do zintegrowanej...

Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne
Cena: 21,00 zł

Współczesność generuje wiele problemów tworzących kontekst działań dla specjalistów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Zamierzeniem autorów, prezentujących swoje przemyślenia w tym zakresie na łamach tej publikacji, stało się wielopłaszczyznowe podejście do owych problemów w celu ich bardziej efektywnego kognitywnie opisania i wyjaśnienia.

 

W procesie...


Ku autonomii studiowania. Procesy. Znaczenia. Konteksty. Zmiana
Cena: 33,60 zł

Książka jest opowieścią o drodze ku autonomii studiowania, którą podążali - wraz z autorką badań w działaniu – studenci-uczestnicy projektu edukacyjnego. Jest zapisem (opowiadanych w narracjach, autonarracjach, refleksjach i odnotowywanych w obserwacjach) doświadczeń osób, które w sposób indywidualny, ale wpleciony w sieć grupowych relacji, pokonywały drogę ku autonomii studiowania, nadając swoje sensy i znaczenia tym doświadczeniom, opowiadając o zmianach, jakie...


Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy
Cena: 28,67 zł

W analizie problematyki aktywizacji współczesnego, lokalnego rynku pracy zwraca się uwagę na dwa kierunki: edukacji i jej roli na obecnym rynku pracy oraz roli szkolnictwa zawodowego i nauczycieli w przygotowaniu do zawodu. W prezentowanej pracy znajdujemy odniesienie do tych kwestii. Są one ciągle aktualne.


Aktualność tej tematyki - jak pisze we wstępie Urszula Pulińska - potwierdza zaangażowanie Uniwersytetu...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38