Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6 Następna Ostatnia

Diagnoza i metody wspomagania rozwoju
Cena: 23,10 zł

Wspomaganie rozwoju człowieka jest jednym z istotnych, trudnych i odpowiedzialnych działań. Należy zwracać uwagę nie tylko na istniejące zaburzenia i utrudnienia rozwojowe, ale dostrzegać zachowane możliwości.


Porozmawiajmy o starości…
Cena: 25,20 zł
Książka wpisuje się w zbiór niezwykle cennych publikacji, na łamach których podejmowane są ważne kwestie dla człowieka i jego człowieczeństwa. Recenzentka Beata Borowska-Beszta napisała: „Prezentowana książka jest wieloaspektowym spojrzeniem na starość i życie kobiet oraz mężczyzn w późnej dorosłości”. Czym jest zatem starość? Schyłkiem życia, drugą młodością, trzecim wiekiem? Granica wyznaczona przez WHO odnosi się do wieku 65 lat. Czy czujemy się w tym wieku starzy? – można przewrotnie...

Pewnego razu…Teksty narracyjne w edukacji początkowej
Cena: 21,00 zł
Książka jest próbą innego spojrzenia na teksty narracyjne związane z edukacją polonistyczną na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej, tzn. nie przez pryzmat fabuły, ale morfologii. Za podstawę rozważań przyjęto m.in. tezę, że niektóre współczesne teksty narracyjne są zmodyfikowanymi i unowocześnionymi opowieściami opisanymi przez Władimira Proppa. Przeanalizowano zarówno teksty narracyjne tworzone specjalnie dla dzieci (literatura dziecięca), zamieszczane w podręcznikach do zintegrowanej...

Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne
Cena: 21,00 zł

Współczesność generuje wiele problemów tworzących kontekst działań dla specjalistów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Zamierzeniem autorów, prezentujących swoje przemyślenia w tym zakresie na łamach tej publikacji, stało się wielopłaszczyznowe podejście do owych problemów w celu ich bardziej efektywnego kognitywnie opisania i wyjaśnienia.

 

W procesie...


Ku autonomii studiowania. Procesy. Znaczenia. Konteksty. Zmiana
Cena: 33,60 zł

Książka jest opowieścią o drodze ku autonomii studiowania, którą podążali - wraz z autorką badań w działaniu – studenci-uczestnicy projektu edukacyjnego. Jest zapisem (opowiadanych w narracjach, autonarracjach, refleksjach i odnotowywanych w obserwacjach) doświadczeń osób, które w sposób indywidualny, ale wpleciony w sieć grupowych relacji, pokonywały drogę ku autonomii studiowania, nadając swoje sensy i znaczenia tym doświadczeniom, opowiadając o zmianach, jakie...


Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38