Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Rolnictwo i kształtowanie środowiska


Rośliny rolnicze
Cena: 35,70 zł

Skrypt dotyczy szeroko rozumianej biologii roślin uprawnych. Zebrano w nim najistotniejsze zagadnienia z botaniki, fizjologii roślin, chemii rolnej, hodowli roślin, uprawy roli i roślin oraz z towaroznawstwa i przetwórstwa surowców rolniczych.


W pięciu rozdziałach szczegółowo opisano zagadnienia związane z biologią rozwoju roślin: zbożowych (I rozdz.), okopowych i kapusty pastewnej (II rozdz.), bobowych...


Environmentally Friendly Agriculture. In Theory and Practice.
Cena: 18,90 zł

Publikacja dotyczy teorii oraz prawnych i praktycznych rozwiązań podejmowanych w celu rozwoju w Polsce rolnictwa przyjaznego środowisku naturalnemu.


Warunki naturalne (takie jak jakość gleby, warunki hydrograficzne i klimatyczne) określają produktywność danego gospodarstwa rolniczego; z drugiej strony, szeroko rozumiana  działalność rolnicza wpływa na jakość środowiska naturalnego (na przykład na zanieczyszczenie...


Rośliny zbiorowisk trawiastych
Cena: 23,10 zł

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków architektura krajobrazu, ochrona środowiska, rolnictwo i zootechnika. Zawarty tu materiał dotyczy zagadnień związanych z botaniką łąkarską.

Ruń użytków rolnych składa się z wielu gatunków roślin. Występują w niej trawy, motylkowate, sitowate i turzycowate oraz zioła i chwasty. Poszczególne gatunki różnią się wartością pokarmową, wymaganiami siedliskowymi i in. Oprócz gatunków...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38