Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Medioznawstwo

Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty - teoria - praktyka
Cena: 21,00 zł

Redaktorzy we wstępie napisali: „Z rozważań o sensotwórczych, generatywnych i asymilacyjnych właściwościach nowych mediów, o ewoluujących i aktualizowanych paradygmatach medioznawczych, także o najnowszych zapośredniczonych do środowiska sieciowego strategiach komunikacyjnych jednostek, grup, społeczności i społeczeństw zrodził się pomysł na taką książkę". Autorzy przedstawili w pracy swój obraz mediów, definiując je np. jako:...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38