Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filozofia i logika

Relacja między religią i sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora
Cena: 39,90 zł

Problematyka relacji społeczeństwa i religii jest bliska jednemu z ważniejszych przedstawicieli filozofii współczesnej - kanadyjskiemu myślicielowi Charlesowi Taylorowi. Autor prezentowanej monografii przedstawił koncepcję społeczeństwa i religii Taylora oraz podkreślił potrzebę obecności religii w sferze publicznej w związku z jego koncepcją człowieka. Filozof traktuje religię nie tyle w aspekcie duchowym, ile przede wszystkim w kategoriach zjawiska...


To Be Above. Towards Psychology and Anthropology of Transcending
Cena: 2,10 zł

Książka ma charakter interdyscyplinarny. Autor łączy dane z zakresu psychologii, antropologii ogólnej i refleksje filozoficzne. Opisuje akt transcendowania, czyli umiejętność patrzenia na siebie samego i na fragmenty rzeczywistości z dystansu, „z góry” bądź „z boku”. W celu przedstawienia poruszanej problematyki rozwija teorię świadomości, a strategię transcendowania odróżnia od starszych ewolucyjnie strategii, np. ataku, ucieczki czy relaksu....


Nihilistyczny zwrot w filozofii. Źródła – Nietzsche – Ujścia
Cena: 31,50 zł

Zasadniczym celem pracy jest wykazanie kluczowej roli, jaką odegrał nihilizm w przeobrażeniach współczesnej filozofii. Zostały w niej przedstawione początki myślenia nihilistycznego bądź o nihilizmie w Niemczech i Rosji, zasadnicze aspekty dostrzeżonego przez Fryderyka Nietzschego nihilistycznego kryzysu filozofii i kultury w XIX wieku oraz główne cechy współczesnych odmian europejskiego nihilizmu.

Rozważania Nietzschego ukierunkowały późniejszą...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38