Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja


Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna
Cena: 21,00 zł

Zieleń w miastach podnosi jakość życia, tworzy wizerunek miasta i zapobiega niekontrolowanemu rozwojowi przestrzennemu. Celem gospodarki terenami zieleni jest świadome planowanie, modernizacja, rewaloryzacja i zarządzanie, a szczególnie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38