Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura

Wizerunki carów rosyjskich. Między ikoną a portretem
Cena: 39,90 zł
Związek wizerunku władcy ze sztuką sakralną pojawił się na Rusi już z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa. Wraz z tym aktem została przyjęta w gotowej formie bizantyńska teoria władzy. Tym samym władca wchodził w sferę sacrum, a jego wizerunki mogły pojawiać się w przestrzeni kultowej i stawać się przedmiotem kultu. Książęta kijowsko-włodzimierscy stanowili przedmiot kultu nie tylko z racji sprawowanej władzy. Ten status przysługiwał im przede wszystkim z racji uznania za świętych. Zmieniło się...

Współpraca sportowa w regionach warmińsko-mazurskim i kaliningradzkim w latach 1956–2006
Cena: 27,30 zł
Prezentowana monografia to propozycja ze wszech miar oczekiwana, jest też przedsięwzięciem pionierskim i to w skali krajowej. Prowadzona od dawna współpraca międzyregionalna na niwie sportowej, choć zataczała dość szerokie kręgi, dotychczas nie doczekała się pełniejszej prezentacji. Działalność sportowa z natury wolna od uprzedzeń politycznych, tak typowych w rejonach przygranicznych mogła tu rozwijać się spontanicznie niezależnie od sytuacji, jaka panowała w sferach oficjalnych. Zaletą...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38