Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Kultura


Problematyka afrykańska w mediach francuskich na przykładzie dziennika „Le Monde” (1990–2010)
Cena: 2,10 zł

Prezentowana publikacja jest unikatowa na polskim rynku wydawniczym. Autor podjął się bowiem analizy mediów francuskich pod kątem problematyki afrykańskiej. Napisał: „Niniejsze opracowanie jest próbą wniesienia realnego wkładu w dotychczasową wiedzę na temat francuskich relacji medialnych, komunikacji społecznej oraz polityki informacyjnej dotyczącej problematyki afrykańskiej w publikatorach francuskich".

więcej


Bułgaria na przełomie XIX  i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy  w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905–1914)
Cena: 2,10 zł

W monografii zaprezentowano fragment dziejów Bułgarii - okres między połową XIX w. (początek kształtowania się nowoczesnego bułgarskiego ruchu narodowego) a rokiem 1914 (koniec nadziei na realizację narodowych ideałów po II wojnie bałkańskiej) przez pryzmat „Świata Słowiańskiego". Autor wszechstronnie przeanalizował wszystkie akcenty bułgarskie zawarte w   tym pierwszym profesjonalnym na ziemiach polskich czasopiśmie poświęconym...


Twórcza codzienność mieszkańców Lomé
Cena: 63,00 zł

To wyjątkowa książka, pełna emocji, ale też i obiektywizmu, w której autor mierzy się z codziennością mieszkańców Lome. Codzienność miejska to sposób życia, praktyki, relacje i wyobrażenia mieszkańców miast. Przedstawione w pracy badania ukierunkowane były na skonstruowanie obrazu codzienności przez obserwację życia mieszkańców i liczne rozmowy. Autor przeprowadził systematyczne badania podczas trzech dwumiesięcznych...


Między stadionem a brzegiem jeziora. 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie
Cena: 52,50 zł

Pomysł przygotowania książki zrodził się w środowisku osób przez lata związanych ze sportem akademickim w Olsztynie. […] Teksty, składające się na publikację, zostały przygotowane przez grono nieprzypadkowych osób: nauczycieli, trenerów oraz naukowców – autorów wspomnień, którzy z estymą i dokładnością ukazują okoliczności powstawania sekcji sportowych, a co istotne, prezentują osobisty wkład w organizację...


Tatarstan. Kształtowanie się nowoczesnego narodu i państwa
Cena: 25,20 zł

Nowa publikacja politologa Selima Chazbijewicza to – jak sam Autor zaznacza we Wstępie – „wynik kilkuletniej pracy badawczej nad historią polityczną Tatarstanu, a przede wszystkim nad historią procesu narodowotwórczego, jakiemu podlegali i nadal podlegają Tatarzy nadwołżańscy zamieszkujący współczesną Republikę Tatarstanu w ramach Federacji Rosyjskiej”. 

Monografia składa się z trzech...


Język polski – nie taki obcy
Cena: 25,20 zł
Publikacja jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Rocznica dziesięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stała się doskonałą...

Wykonawstwo polskich songów musicalowych z towarzyszeniem fortepianu i zespołu kameralnego jako forma popularyzacji gatunku
Cena: 21,00 zł

To ciekawa książka, bowiem Grzegorz Lewandowski - śpiewak operowy - dzieli się z czytelnikami refleksjami i naukowymi spostrzeżeniami na temat musicalu jako gatunku, ale także jego roli w świecie muzyki. Wielki boom musical osiągnął w Stanach Zjednoczonych w XIX w., na polskiej scenie muzycznej zagościł w latach pięćdziesiątych ub. wieku. I odtąd ma swoich fanów i przeciwników. Autor analizuje wybrane przykłady kompozycji w odniesieniu do...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38