Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie
Cena: 23,10 zł

Prezentowana książka nie jest kolejną propozycją metodyczną, choć zawiera treści wskazujące na możliwe sposoby nauczania szkolnego matematyki. Stanowią one jednak bardziej nowe podejścia interpretacyjne, odnoszące się do szerzej rozumianych procesów dydaktycznych niż przykłady usprawniania transmisji wiedzy matematycznej w klasach najmłodszych. Na pierwszą część pracy składają się teksty odnoszące się do kontekstów teoretycznych nauczania matematyki...


Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych – refleksje na marginesie projektów badawczych
Cena: 18,90 zł

Po latach dyskusji o statusie naukowym, miejscu i relacjach pomiędzy ilościowymi a jakościowymi strategiami badawczymi akcent debat metodologicznych stopniowo przesuwa się z obszaru pytań o tożsamość i legitymizację podejść jakościowych w kierunku problemów jakości oraz etycznego wymiaru ich prowadzenia. Prezentowana praca dokumentuje jeden z takich dyskursów prowadzonych przez szczególną grupę osób - badaczy, którzy po...


Edukacja matematyczna na tle innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie
Cena: 25,20 zł

W swojej najnowszej książce Agnieszka Bojarska-Sokołowska podejmuje temat nowego typu placówek edukacyjnych, jakimi są uniwersytety dziecięce. Opracowanie ma charakter przekrojowy, autorka prezentuje w nim rozmaite aspekty omawianego zjawiska. Czytelnik ma więc możliwość zapoznać się z historią instytucji na świecie i w Polsce, następnie z kwestiami teoretycznymi, a także konkretnymi rozwiązaniami i praktykami stosowanymi w ramach zajęć prowadzonych na uniwersytetach dzieci.

...

Oświata na Warmii i Mazurach. Konteksty historyczne i współczesne
Cena: 23,10 zł

Prezentowana książka to próba nowego spojrzenia na problematykę szkolnictwa od XIX do XXI wieku. Obecność polskiego szkolnictwa na terenie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego datuje się od zakończenia pierwszej wojny światowej. Początki nie były łatwe, bowiem kres siedemnastu szkół z językiem polskim i kilkunastu ochronek, powstałych od czerwca 1920 roku, zamykał w ten sposób pierwszy etap odrodzenia się szkolnictwa...


Pewnego razu…Teksty narracyjne w edukacji początkowej
Cena: 21,00 zł
Książka jest próbą innego spojrzenia na teksty narracyjne związane z edukacją polonistyczną na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej, tzn. nie przez pryzmat fabuły, ale morfologii. Za podstawę rozważań przyjęto m.in. tezę, że niektóre współczesne teksty narracyjne są zmodyfikowanymi i unowocześnionymi opowieściami opisanymi przez Władimira Proppa. Przeanalizowano zarówno teksty narracyjne tworzone specjalnie dla dzieci (literatura dziecięca), zamieszczane w podręcznikach do zintegrowanej...

Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji. Horyzonty pedagogiczne
Cena: 21,00 zł

Współczesność generuje wiele problemów tworzących kontekst działań dla specjalistów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Zamierzeniem autorów, prezentujących swoje przemyślenia w tym zakresie na łamach tej publikacji, stało się wielopłaszczyznowe podejście do owych problemów w celu ich bardziej efektywnego kognitywnie opisania i wyjaśnienia.

 

W procesie...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38