Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Oblicza etnopedagogiki i transkulturowości. Dyskursy teorii i praktyki edukacyjnej
Cena: 27,30 zł

Dynamika zachodzących we współczesnym świecie procesów migracyjnych i transkulturacji, podobnie jak tempo przemian decydujących o charakterze tożsamości człowieka XXI wieku, wymagają ciągłego nadążania za „uciekającą" rzeczywistością, śledzenia kierunków jej rozwoju i ewaluacji oraz gotowości do mierzenia się z wyzwaniami. Problemy dotykające współczesny świat to nie tylko kryzysy polityczne i społeczno-ekonomiczne, to...


Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki
Cena: 27,30 zł

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową
Cena: 25,20 zł

Monografia dotyczy problemu obcości w relacjach międzykulturowych, bada zachowania i potrzeby, ukazuje przykłady działalności na rzecz integracji i dialogu z przeszłości i współczesności, uwidacznia trudności i nakreśla wizję harmonijnej przyszłości. Praca składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Wielokulturowość jako fenomen współistnienia, 2. Religijne implikacje dla idei pluralizmu kulturowego, 3. Edukacja do wielkokulturowości.


Niepełnosprawność sprzężona – wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej
Cena: 27,30 zł

Brak opis

 

 

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole
Cena: 2,10 zł

Prezentowana praca zbiorowa jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Wczesnej Edukacji UWM w Olsztynie w 2005 r. Odnajdziemy tu sporo krytyki, szczególnie w opracowaniach zawierających analizy przeprowadzonych badań, ale jest to najczęściej krytyka konstruktywna, ukazująca źródła i przyczyny zaniedbań edukacyjnych. Dynamika zmian dokonujących się w związku ze przeobrażeniami społecznymi i z reformą, mająca także swe...


Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym (podręcznik akademicki), wyd. drugie
Cena: 2,10 zł

Nasilającym się problemem wad postawy i skrzywień kręgosłupa u dzieci interesują się specjaliści różnych dziedzin: ortopedzi, pediatrzy, rehabilitanci, nauczyciele, dlatego autorzy opracowania podjęli się w sposób przystępny przedstawić zagadnienia rozwoju psychofizycznego dzieci, etiologii i patomechaniki występowania skolioz idopatycznych, diagnostyki, a także różnorodność metod postępowania w leczeniu wybranych wad postawy. Wyeksponowali wpływ okresu rozwojowego na...


Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością
Cena: 2,10 zł

Monografia jest próbą kompleksowego i wieloaspektowego ujęcia edukacji osób z niepełnosprawnością. Praca jest owocem V Dni Interdyscyplinarnych zorganizowanych w dniach 23–24 X 2004 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Składa się z czterech rozdziałów podejmujących następujące zagadnienia: I – Edukacja osób z niepełnosprawnością w aspekcie jednoczącej się Europy II – Wymiar duchowy edukacji osób z...


Świat w szkole. Twórczość wspomnieniowa nauczycieli Polski Odrodzonej (1918–1939)
Cena: 2,10 zł

Liczni autorzy, oceniając warunki pracy nauczycieli w rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i politycznej II Rzeczypospolitej, często pomijali wymiar ludzki procesów zachodzących w tej grupie zawodowej. Owe pominięcia są jednak uchwytne dzięki literaturze pamiętnikarskiej i wspomnieniowej. Podstawę źródłową książki stanowią obszerne teksty pamiętnikarskie, częściowo sfabularyzowane, zawierające wiele szczegółów biograficznych dotyczących życia nauczycieli. W...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38