Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


Pierwsza Poprzednia 3  4  5  6  7 Następna Ostatnia

Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową
Cena: 25,20 zł

Monografia dotyczy problemu obcości w relacjach międzykulturowych, bada zachowania i potrzeby, ukazuje przykłady działalności na rzecz integracji i dialogu z przeszłości i współczesności, uwidacznia trudności i nakreśla wizję harmonijnej przyszłości. Praca składa się z trzech części zatytułowanych: 1. Wielokulturowość jako fenomen współistnienia, 2. Religijne implikacje dla idei pluralizmu kulturowego, 3. Edukacja do wielkokulturowości.


Niepełnosprawność sprzężona – wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej
Cena: 27,30 zł

Brak opis

 

 

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym (podręcznik akademicki), wyd. drugie
Cena: 2,10 zł

Nasilającym się problemem wad postawy i skrzywień kręgosłupa u dzieci interesują się specjaliści różnych dziedzin: ortopedzi, pediatrzy, rehabilitanci, nauczyciele, dlatego autorzy opracowania podjęli się w sposób przystępny przedstawić zagadnienia rozwoju psychofizycznego dzieci, etiologii i patomechaniki występowania skolioz idopatycznych, diagnostyki, a także różnorodność metod postępowania w leczeniu wybranych wad postawy. Wyeksponowali wpływ okresu rozwojowego na...


Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością
Cena: 2,10 zł

Monografia jest próbą kompleksowego i wieloaspektowego ujęcia edukacji osób z niepełnosprawnością. Praca jest owocem V Dni Interdyscyplinarnych zorganizowanych w dniach 23–24 X 2004 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Składa się z czterech rozdziałów podejmujących następujące zagadnienia: I – Edukacja osób z niepełnosprawnością w aspekcie jednoczącej się Europy II – Wymiar duchowy edukacji osób z...


Świat w szkole. Twórczość wspomnieniowa nauczycieli Polski Odrodzonej (1918–1939)
Cena: 2,10 zł

Liczni autorzy, oceniając warunki pracy nauczycieli w rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i politycznej II Rzeczypospolitej, często pomijali wymiar ludzki procesów zachodzących w tej grupie zawodowej. Owe pominięcia są jednak uchwytne dzięki literaturze pamiętnikarskiej i wspomnieniowej. Podstawę źródłową książki stanowią obszerne teksty pamiętnikarskie, częściowo sfabularyzowane, zawierające wiele szczegółów biograficznych dotyczących życia nauczycieli. W...


Pedagogika (w) pracy socjalnej (wydanie drugie) - dodruk
Cena: 25,20 zł

W swojej najnowszej książce Ewa Kantowicz porusza tematykę pracy socjalnej. Dziedzina ta, jako zawód posiadająca długą tradycję i rozpoznawalna, jest jednak stosunkowo nowa jako oddzielna nauka. Wymaga więc wnikliwego i obszernego opisu. Autorka podejmuje się tego zadania, przedstawiając w swojej publikacji szeroki wachlarz powiązań, inspiracji i kwestii, jakie obejmuje współczesna praca socjalna. Choć rozważania skupiają się przede wszystkim na...


Pierwsza Poprzednia 3  4  5  6  7 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38