Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów. Studium z pedagogiki społecznej
Cena: 42,00 zł

Problematyka pomyślnej starości jest obecnie bardzo istotna nie tylko z uwagi na to, że Polacy żyją coraz dłużej, z czym wiąże się postępujący proces starzenia się społeczeństwa, ale również z powodu potrzeby wzbogacenia wiedzy o predykatorach i zmiennych konstytuujących pomyślne starzenie się. Zmienność zagadnień z tego zakresu może przyczynić się do ułatwienia osiągania pomyślnej starości znacznej liczbie osób. W dobie szybkiego rozwoju...


Szkolnictwo zawodowe na Warmii i Mazurach (1945-1989)
Cena: 29,40 zł

Szkolnictwo zawodowe na Warmii i Mazurach, pomimo znaczącego wkładu w rozwój gospodarczy i kulturowy regionu, nie doczekało się dotychczas systematycznego opracowania. Książka Anity Suchowieckiej, będąca monografią historyczno-pedagogiczną, wypełnia tę lukę.


Ukazano w niej przeobrażenia szkolnictwa zawodowowego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989 w kontekście ogólnopolskich i regionalnych...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38