Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Pedagog specjalny – dylematy roli
Cena: 23,10 zł

Ciągle pozostają aktualne pytania: Jak być pedagogiem (specjalnym), nauczycielem? Czy w dzisiejszych czasach można być dla swoich uczniów z niepełnosprawnością autorytetem i „mistrzem”? W jaki sposób wskazywać uczniom z niepełnosprawnością drogę i ułatwiać pokonywanie trudności, nie pozbawiając jednocześnie prawa wyboru i nie zabierając wolności? Autorzy stawiają również wiele innych pytań, odnosząc je np. do samej kondycji pedagoga specjalnego, jego...


Seniorzy w pryzmacie koncepcji „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku”
Cena: 27,30 zł

Redaktorki tomu podkreślają we Wprowadzeniu, że seniorzy stają się grupą ludzi z coraz lepszym stanem zdrowia, poziomem wykształcenia, warunkami materialnymi, są otwarci na różne formy aktywności. „Z całą pewnością jednym z ważniejszych czynników poprawy jakości życia ludzi starszych było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przyczyniło się to do ukształtowania korzystnej dla polskich seniorów przestrzeni społecznej, która...


Porozmawiajmy o śmierci…
Cena: 25,20 zł

Redaktorzy książki we Wstępie podkreślili, że ideały humanizmu i humanitaryzmu zobowiązują każdego do umiejętności prowadzenia rozmowy o śmierci, a także znalezienia się w sytuacji, gdy dotyka ona kogoś bliskiego. „Niniejsza książka dotyczy spotkania z umieraniem, śmiercią, jej przeżywaniem i towarzyszeniem tym, którzy są w jej objęciach. [...] Tytuł [...] niech nie sugeruje rozmów przy kawie czy herbacie, w śmiechu i gwarze. Naszym...


Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie
Cena: 23,10 zł

Prezentowana książka nie jest kolejną propozycją metodyczną, choć zawiera treści wskazujące na możliwe sposoby nauczania szkolnego matematyki. Stanowią one jednak bardziej nowe podejścia interpretacyjne, odnoszące się do szerzej rozumianych procesów dydaktycznych niż przykłady usprawniania transmisji wiedzy matematycznej w klasach najmłodszych. Na pierwszą część pracy składają się teksty odnoszące się do kontekstów teoretycznych nauczania matematyki...


Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych – refleksje na marginesie projektów badawczych
Cena: 18,90 zł

Po latach dyskusji o statusie naukowym, miejscu i relacjach pomiędzy ilościowymi a jakościowymi strategiami badawczymi akcent debat metodologicznych stopniowo przesuwa się z obszaru pytań o tożsamość i legitymizację podejść jakościowych w kierunku problemów jakości oraz etycznego wymiaru ich prowadzenia. Prezentowana praca dokumentuje jeden z takich dyskursów prowadzonych przez szczególną grupę osób - badaczy, którzy po...


Edukacja matematyczna na tle innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie
Cena: 25,20 zł

W swojej najnowszej książce Agnieszka Bojarska-Sokołowska podejmuje temat nowego typu placówek edukacyjnych, jakimi są uniwersytety dziecięce. Opracowanie ma charakter przekrojowy, autorka prezentuje w nim rozmaite aspekty omawianego zjawiska. Czytelnik ma więc możliwość zapoznać się z historią instytucji na świecie i w Polsce, następnie z kwestiami teoretycznymi, a także konkretnymi rozwiązaniami i praktykami stosowanymi w ramach zajęć prowadzonych na uniwersytetach dzieci.

...

Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38