Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Stowarzyszenie „Tratwa” – alternatywa w profilaktyce marginalizacji młodzieży
Cena: 2,10 zł

Zjawiska i procesy marginalizacji społecznej są przedmiotem zainteresowania naukowego od dawna, wzrasta bowiem liczba ludzi z rozmaitych powodów biorących udział w życiu zbiorowym w mniejszym stopniu niż jego pozostali uczestnicy. Współcześnie marginalizacja przybiera charakter problemu społecznego o zasięgu globalnym, wymaga zatem przeciwdziałania w interesie całej ludzkości. Z pedagogicznego punktu widzenia zasadnicze znaczenie mają działania pomocowe, profilaktyczne,...


Dyskursy pedagogiki specjalnej 7: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej
Cena: 2,10 zł

Przyjmując w tytule tomu określenie „współczesne problemy”, redaktorzy mieli na uwadze zmiany implikowane przez wiele czynników, m.in. rozwój nauki (medycyny, pedagogiki, psychologii, socjologii), rozwój techniki, a także przemiany społeczne. Dają one osobom z niepełnosprawnością nadzieję na efektywniejszą rehabilitację i edukację, na bycie w centrum życia, a nie na jego obrzeżach. Obszerny tom materiałów konferencyjnych zawiera wypowiedzi...


Pedagogika (w) pracy socjalnej (wydanie drugie) - dodruk
Cena: 25,20 zł

W swojej najnowszej książce Ewa Kantowicz porusza tematykę pracy socjalnej. Dziedzina ta, jako zawód posiadająca długą tradycję i rozpoznawalna, jest jednak stosunkowo nowa jako oddzielna nauka. Wymaga więc wnikliwego i obszernego opisu. Autorka podejmuje się tego zadania, przedstawiając w swojej publikacji szeroki wachlarz powiązań, inspiracji i kwestii, jakie obejmuje współczesna praca socjalna. Choć rozważania skupiają się przede wszystkim na...


Pedagog specjalny – dylematy roli
Cena: 23,10 zł

Ciągle pozostają aktualne pytania: Jak być pedagogiem (specjalnym), nauczycielem? Czy w dzisiejszych czasach można być dla swoich uczniów z niepełnosprawnością autorytetem i „mistrzem”? W jaki sposób wskazywać uczniom z niepełnosprawnością drogę i ułatwiać pokonywanie trudności, nie pozbawiając jednocześnie prawa wyboru i nie zabierając wolności? Autorzy stawiają również wiele innych pytań, odnosząc je np. do samej kondycji pedagoga specjalnego, jego...


Seniorzy w pryzmacie koncepcji „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku”
Cena: 27,30 zł

Redaktorki tomu podkreślają we Wprowadzeniu, że seniorzy stają się grupą ludzi z coraz lepszym stanem zdrowia, poziomem wykształcenia, warunkami materialnymi, są otwarci na różne formy aktywności. „Z całą pewnością jednym z ważniejszych czynników poprawy jakości życia ludzi starszych było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przyczyniło się to do ukształtowania korzystnej dla polskich seniorów przestrzeni społecznej, która...


Porozmawiajmy o śmierci…
Cena: 25,20 zł

Redaktorzy książki we Wstępie podkreślili, że ideały humanizmu i humanitaryzmu zobowiązują każdego do umiejętności prowadzenia rozmowy o śmierci, a także znalezienia się w sytuacji, gdy dotyka ona kogoś bliskiego. „Niniejsza książka dotyczy spotkania z umieraniem, śmiercią, jej przeżywaniem i towarzyszeniem tym, którzy są w jej objęciach. [...] Tytuł [...] niech nie sugeruje rozmów przy kawie czy herbacie, w śmiechu i gwarze. Naszym...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38