Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Zasobowe uwarunkowania strategii konkurencji przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego przed akcesją i po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Cena: 23,10 zł

Głównym celem monografii jest charakterystyka zmian w sposobie konkurowania przedsiębiorstw mleczarskich w Polsce, które dokonały się na przestrzeni 10 lat funkcjonowania na rynku wspólnotowym. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny i dotyczy rozważań na temat strategii przedsiębiorstwa. Rozdział drugi zawiera treści odnoszące się do szeroko rozumianej konkurencyjności przedsiębiorstwa. W...


Wybrane aspekty sektora ubezpieczeń i dodatkowego oszczędzania emerytalnego
Cena: 25,20 zł

Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce funkcjonuje według zasad gospodarki wolnorynkowej i jest rynkiem stosunkowo młodym, który ma ciągle duże perspektywy rozwoju nie tylko po stronie popytu, ale i podaży. Ubezpieczenia pełnią rolę elementu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie najważniejszych składowych gospodarki jako całości, zapewniając zachowanie...


Komunikacja interpersonalna w biznesie
Cena: 2,10 zł

Książka zawiera cztery rozdziały, w których ukazano, jaki wpływ może mieć komunikacja interpersonalna na osiągnięcie sukcesu na etapach uruchamiania, wzrostu, rozwoju i dojrzałości przedsiębiorstwa oraz kończenia działalności. W rozdziale 1 przedstawiono historyczny kontekst komunikacji, teorie komunikacji, wpływ prawa na relacje interpersonalne i biznesowe negocjacje międzynarodowe. W rozdziale 2 wskazano obszary zastosowań komunikacji w realizacji porozumień biznesowych. Ukazano...


Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Cena: 2,10 zł

Transformacja społeczno-ustrojowa całkowicie zmieniła zasady działania przedsiębiorstw. Dotychczasowe zasady nie mogą być przeniesione w diametralnie odmienne warunki gospodarki rynkowej. W każdym przedsiębiorstwie muszą nastąpić wszechstronne przekształcenia, muszą się zmienić wyznawane dotąd wartości, cele, zasady działania, a proces integracji z Unią Europejską wymusił dostosowanie polskiego prawa do standardów tam obowiązujących. Mimo licznych protestów, zjawiskiem...


Ubezpieczenia - aspekty teoretyczne i praktyczne
Cena: 23,10 zł

Rynek globalny ma duży wpływ na sektor ubezpieczeniowy, który w zmieniającym się otoczeniu rozwija się systematycznie, odpowiednio reagując na wszelkie zmiany gospodarcze, ekonomiczne i finansowe. Kondycję rynku ubezpieczeniowego kształtuje z jednej strony popyt na usługi ubezpieczeniowe, z drugiej – możliwości finansowe klientów.

 

W kolejnych rozdziałach autorzy...


Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach
Cena: 23,10 zł

Sprawne funkcjonowanie organizacji publicznych wymaga od osób nimi zarządzających stosowania nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania. W teorii i praktyce zarządzania organizacjami publicznymi można spotkać wiele metod i technik stosowanych w organizacjach biznesowych. Jest to tendencja związana ze znanym nurtem zarządzania publicznego New Public Management.


Monografia składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono różne koncepcje i metody usprawniania...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38