Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Zarządzanie potencjałem sportowca. Czyli jak dojść do mistrzostwa szachowego
Cena: 37,80 zł

Sukces w sporcie zależy od wielu czynników, które mają charakter zarówno tzw. zmiennych twardych (techniczne aspekty przygotowania zawodnika), jak i tzw. zmiennych miękkich (psychologiczne przygotowanie zawodnika). Sportowcy jednak często podkre-ślają, że w decydujących momentach rywalizacji kluczową rolę odgrywa właśnie ich psychika.
Trening mentalny (psychologiczny), obok fizycznego, technicznego czy taktycznego, staje się...


Ewolucja rynku ziemi rolniczej w Polsce
Cena: 33,60 zł

Poszukiwanie pełniejszej wiedzy na temat rynku ziemi rolniczej w Polsce wymaga połączenia aspektów teoretycznych z praktycznymi rozwiązaniami. Podjęte zagadnienia pozwoliły wzbogacić wiedzę z zakresu ekonomii stosunków agrarnych i funkcjonowania rynku. Monografia jest wynikiem badań prowadzonych przez autorkę od 1999 r. Oryginalność i znaczenie naukowe tej pracy wynika z zakresu analizy, osiągnięć badawczych i sposobu prezentacji. Złożoność...


Determinanty budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Cena: 35,70 zł

W publikacji podjęto próbę identyfikacji determinant poziomu i struktury budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego oraz oceny siły ich związku z wielkościami opisującymi budżety. Cel ten zrealizowano przez charakterystykę i pomiar zróżnicowania budżetów gmin województwa warmińsko-mazurskiego, identyfikację i klasyfikację potencjalnych determinant poziomu i struktury budżetów badanych gmin...


Czynniki konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego
Cena: 25,20 zł

Problematyka konkurencyjności gospodarstw rolniczych jest istotna, zarówno w kontekście naukowym, jak i implementacyjnym, ponieważ istnieje konieczność szybkich zmian w strategiach rozwoju wielu podmiotów funkcjonujących w agrobiznesie i zmierzających do tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej w warunkach silnej konkurencji. Racjonale zmiany
w gospodarstwach rolniczych mogą przynieść korzyści nie tylko ich właścicielom, ale całemu...


Kulturowe uwarunkowania społecznej odpowiedzialności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Cena: 46,20 zł

Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku stawia przez menadżerami niespotykane do tej pory wyzwania. Zmiany dotyczą wszystkich sfer uwarunkowań wpływających na organizację. Nie mają charakteru ewolucyjnego, a gwałtowny, rewolucyjny, całkowicie zmieniający warunki dotychczasowej gry rynkowej. Zmienia się otoczenie, charakter konkurencji, sama konkurencja, jej intensywność i wszechobecność. Zmieniające się modele biznesu powodują, że czasami trudno określić, kto...


Uwarunkowania i rozmiary polskich migracji do Norwegii
Cena: 25,20 zł

„Migracje ludności są ważnym problemem społeczno-ekonomicznym, dotyczącym wszystkich państw świata. [...] W atmosferze postępujących procesów globalizacyjnych i wynikającej z nich potrzeby integracji w wymiarze społecznym i gospodarczym, międzynarodowy ruch pracowników zyskał masowy i powszechny charakter. [...] Niniejsze opracowanie jest poświęcone emigracji Polaków do Norwegii. Wybór Norwegii jako jednego z docelowych...


Deteminanty powstawania szarej strefy i jej regionalne zróżnicowanie
Cena: 27,30 zł

Występowanie szarej strefy w gospodarce implikuje określone efekty ekono-miczne. Szara strefa często jest postrzegana jako istotna bariera rozwoju gospodar-czego, szczególnie w kontekście wzrostu zrównoważonego. Większe natężenie tego zjawiska jest widoczne w regionach peryferyjnych, których lokalizacja, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, uwarunkowania historyczne czy też kultu¬rowe znacząco odbiegają od standardów...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38