Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6 Następna Ostatnia

Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich
Cena: 21,00 zł

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową instytucją, której główne zadanie to prywatyzacja majątku państwowego w rolnictwie i racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa. W rozważaniach teoretycznych podkreślono wzrost znaczenia wielofunkcyjności terenów wiejskich, scharakteryzowano rolnictwo jako dział gospodarki narodowej, a także strukturę obszarową gospodarstw, podkreślono rolę Agencji w tych pozytywnych tendencjach rozwojowych jako organu...


Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski
Cena: 25,20 zł

Cel prezentowanego opracowania to weryfikacja zależności między potencjałem rozwojowym a dynamiką i strukturą aktywności inwestycyjnej regionów Polski. Jednym z czynników różnicujących regiony jest zgromadzony na ich terenie potencjał rozwojowy, wyrażający pewien unikatowy zbiór zasobów, warunkujący osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego i możliwości tego rozwoju w przyszłości. Regiony zostały opisane także poprzez...


Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne
Cena: 23,10 zł

W pracy przedstawiono wyniki badań nad regionalną innowacyjnością przemysłu spożywczego w Polsce. Praca ma charakter interdyscyplinarnego studium teoretyczno-empirycznego łączącego kwestie ekonomicznych aspektów innowacyjności z elementami geografii ekonomicznej.


Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy metodycznych aspektów realizacji badań. W rozdziale drugim scharakteryzowano...


Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego
Cena: 31,50 zł

Książka podejmuje temat ważny zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.Jest rzeczą powszechnie znaną, że kraje, które stwarzają korzystne warunki do wprowadzania innowacji, szybciej awansują na mapie gospodarczej świata. Podstawą konkurencji w XXI wieku jest bowiem nowa technologia produkcji, a nie wydajność parku maszynowego, jak było w minionych wiekach.


Autor postawił sobie za cel identyfikację uwarunkowań i...


Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38