Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Cz. 1 i 2
Cena: 4,20 zł

Problemy konkurencji, konkurencyjności i kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw nabrały szczególnego znaczenia wraz z pogłębianiem się procesów internacjonalizacji i globalizacji. W tym kontekście istotna jest analiza zewnętrznych i wewnętrznych czynników wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Problematyka ta stanowi przedmiot opracowania. Przedstawiono teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, zwracając główną uwagę na...


Cena: 2,10 zł

Brak opisu


Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych
Cena: 2,10 zł

Usługi konsultingowe w różnych formach, m.in. doradztwa finansowego, biznesowego, inwestycyjnego, stanowią dojrzewający, coraz bardziej profesjonalny i wyspecjalizowany segment usług w gospodarce rynkowej. Monografia ukazuje jeden z ważniejszych czynników osiągania przez podmioty gospodarcze zamierzonych efektów ekonomicznych – profesjonalną wiedzę, która w formie odpłatnych usług konsultingowych jest wykorzystywana w procesie kształtowania ich strategii....


Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego
Cena: 2,10 zł

Prezentowana książka poświęcona jest w głównej mierze problematyce dopłat bezpośrednich w rolnictwie. Dotyczy zatem z jednej strony skali pomocy rolnictwu, w tym głównie wielkości sum i zasad ich przydzielania poszczególnym rolnikom oraz z drugiej – sposobu ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w zależności od rodzaju i skali produkcji. Praca powstała z inicjatywy Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz...


Negocjacje i komunikacja w biznesie (skrypt)
Cena: 2,10 zł

We współczesnej gospodarce rynkowej o sukcesie przedsiębiorstwa decydują ludzie. Pieniądze można pożyczyć, technologię można kupić, ale człowieka trzeba przekonać. Umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi jest jednym z głównych czynników sukcesu jednostki. Przez proces wymiany informacji ludzie inicjują, podtrzymują i zmieniają swoje relacje z innymi. Próbują także wpływać na postępowanie otoczenia. Umiejętność sprecyzowania oczekiwań i wykorzystania...


Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia
Cena: 2,10 zł

Opracowanie obejmuje starannie dobrane zagadnienia z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Początkowe rozdziały nawiązują do elementarnych kategorii ekonomicznych, procesu podejmowania decyzji, potencjału firm i efektywności ich gospodarowania. W następnych uwzględniono istotne w ekonomice menedżerskiej kwestie organizacji procesów produkcyjnych, analizy i rachunku ekonomicznego, relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, procesów planowania i oceny projektów...


Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Cena: 2,10 zł

Transformacja społeczno-ustrojowa całkowicie zmieniła zasady działania przedsiębiorstw. Dotychczasowe zasady nie mogą być przeniesione w diametralnie odmienne warunki gospodarki rynkowej. W każdym przedsiębiorstwie muszą nastąpić wszechstronne przekształcenia, muszą się zmienić wyznawane dotąd wartości, cele, zasady działania, a proces integracji z Unią Europejską wymusił dostosowanie polskiego prawa do standardów tam obowiązujących. Mimo licznych protestów, zjawiskiem...


Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania – relacje – pomiar
Cena: 27,30 zł

Brak opisu

 

 

 

 

Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38