Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Rola logistyki w polskim sektorze żywnościowym
Cena: 39,90 zł

brak opisu

 

Nakład wyczerpany
Druk na zamówienie
(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Fuzje i przejęcia jako strategie rozwoju przedsiębiorstw w przemyśle mleczarskim w Polsce
Cena: 33,60 zł

Zmienność warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw powoduje poszukiwanie przez nie nowych strategii rozwoju. Jedną z nich stanowią fuzje i przejęcia. Połączenie podmiotów gospodarczych w jedną organizację ma na celu osiągnięcie większych efektów niż w wyniku indywidualnych działań. Strategia ta zyskała popularność w latach 80. XX wieku, osiągając apogeum w dekadzie lat 90. Dziś również mają miejsce procesy...


Efektywność ekonomiczna klubów piłkarskiej Ekstraklasy
Cena: 31,50 zł

Efektywność jest wieloaspektowym zagadnieniem, które interesuje zarówno teoretyków ekonomii i finansów oraz zarządzania, jak i praktyków. Umożliwia określenie skuteczności podejmowanych działań oraz porównanie wyników finansowych oraz operacyjnych przedsiębiorstw z tej samej branży. Złożoność tego zagadnienia wskazuje, że nie istnieje jeden sposób na osiągnięcie wysokiej efektywności.
Z analizy...


Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej
Cena: 44,10 zł

Sytuacja na rynku pracy jest zdeterminowana wieloma zmiennymi, wśród których od lat dominujące znaczenie mają przemiany demograficzne. Przejawiają się spadkiem liczby ludności oraz zmianami struktury ludności. W Polsce oraz innych krajach europejskich zmniejsza się liczba ludności ogółem oraz liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, szczególnie w wieku produkcyjnym mobilnym. Wzrasta natomiast liczba ludności w wieku...


Wyzwania rachunkowości i audytu w dobie zrównoważonego rozwoju
Cena: 29,40 zł

Zmiany w świadomości i postawach społeczeństw, będące konsekwencją: negatywnych skutków zanieczyszczenia środowiska, intensywnej eksploatacji zasobów naturalnych, niekontrolowanych procesów demograficznych i urbanizacyjnych oraz destabilizacji systemów przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, powodują, że już od lat rośnie znaczenie idei zrównoważonego rozwoju. Popularność tej koncepcji w naukach ekonomicznych, w polityce...


Cittaslow - model rozwoju i współpracy małych miast
Cena: 42,00 zł

Międzynarodowy ruch Cittaslow narodził się w 1999 r. w kilku włoskich miasteczkach, których burmistrzowie zawiązali Stowarzyszenie „Cittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia". Stowarzyszenie Cittaslow zrzesza aktualnie 263 miasta z 29 państw. W ramach tak ukształtowanej międzynarodowej sieci Cittaslow działa Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow (PKSMC), która liczy obecnie 31 członków, w tym: 22 ośrodki z województwa...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38