Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce


Edgar Allan Poe – artysta i wizjoner
Cena: 21,00 zł

Artykuły składające się na tom podzielono na cztery działy. Pierwszy, „Tła i konteksty", sytuuje twórczość Edgara Allana Poego w kontekście historycznym i historycznoliterackim. Drugi dział, „Groza. Fantastyka. Kreacja fikcji", poświęcono wybranym opowiadaniom Poego, ukazując różne aspekty jego prozatorskiej twórczości: fantastyczność, fikcyjność i metafikcyjność. W dziale trzecim, zatytułowanym „Głosy o poezji Poego",...


„To życie tylko cieniem jest przelotnym…” Pamięci Stanisława Barańczaka
Cena: 25,20 zł

26 grudnia 2015 r. minęła pierwsza rocznica śmierci wybitnego poety i tłumacza, Stanisława Barańczaka. Jego pamięć Instytut Filologii Angielskiej UWM uczcił wydaniem niezwykle interesującej publikacji. Ewa Kujawska-Lis, redaktor naukowy tej monografii, zwróciła się do wybitnych znawców twórczości Barańczaka, którzy odpowiadając na zaproszenie w interesujący sposób przedstawili różne aspekty jego pracy oraz warsztatu...


Charles Dickens - refleksje, inspiracje, (re)interpretacje
Cena: 21,00 zł
W roku 2012 obchodziliśmy 200-rocznicę urodzin Charlesa Dickensa. Uczczono ją wieloma publikacjami, przede wszystkim w Anglii, ale także w Polsce. Autorki omawianej książki zachęcają do refleksji na temat twórczości pisarza, która już od dwóch wieków pozostaje nieodłączną częścią europejskiej kultury. Staromodny, wydawać by się mogło, wiktoriański jegomość nadal budzi żywe emocje, inspiruje i zaprasza do dialogu – piszą autorki Wstępu, zaś autorka artykułu Twórczość Dickensa na lekcjach...

Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904–2004
Cena: 39,90 zł

Józef Teodor Konrad Korzeniowski (1857-1924), znany jako Joseph Conrad to pisarz, którego niezwykłe koleje życia stanowią nieustanne źródło inspiracji zarówno dla badaczy, jak i czytelników. Jest jednak jeden aspekt jego twórczości, który nie doczekał się - jak dotąd - wnikliwego zainteresowania, a mianowicie przekłady jego dzieł na język polski. Tę lukę wypełnia z powodzeniem omawiana książka. Autorka zwraca uwagę na wyjątkowość Conrada z...


Linguistik. Eine Einführung für Germanistikstudenten
Cena: 31,50 zł

Po wyczerpaniu pierwszego nakładu do rąk czytelników trafia drugie, poprawione i rozszerzone wydanie niemieckojęzycznej książki przeznaczonej przede wszystkim dla studentów filologii germańskiej. Prezentowana publikacja jest przystępnym wprowadzeniem do językoznawstwa ogólnego i germańskiego. Jej walorem jest bez wątpienia poparcie teoretycznych rozważań licznymi przykładami, zaczerpniętymi z różnych języków. Rozdziały książki odzwierciedlają kolejne...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38