Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce

„To życie tylko cieniem jest przelotnym…” Pamięci Stanisława Barańczaka
Cena: 25,20 zł

26 grudnia 2015 r. minęła pierwsza rocznica śmierci wybitnego poety i tłumacza, Stanisława Barańczaka. Jego pamięć Instytut Filologii Angielskiej UWM uczcił wydaniem niezwykle interesującej publikacji. Ewa Kujawska-Lis, redaktor naukowy tej monografii, zwróciła się do wybitnych znawców twórczości Barańczaka, którzy odpowiadając na zaproszenie w interesujący sposób przedstawili różne aspekty jego pracy oraz warsztatu...


Charles Dickens - refleksje, inspiracje, (re)interpretacje
Cena: 21,00 zł
W roku 2012 obchodziliśmy 200-rocznicę urodzin Charlesa Dickensa. Uczczono ją wieloma publikacjami, przede wszystkim w Anglii, ale także w Polsce. Autorki omawianej książki zachęcają do refleksji na temat twórczości pisarza, która już od dwóch wieków pozostaje nieodłączną częścią europejskiej kultury. Staromodny, wydawać by się mogło, wiktoriański jegomość nadal budzi żywe emocje, inspiruje i zaprasza do dialogu – piszą autorki Wstępu, zaś autorka artykułu Twórczość Dickensa na lekcjach...

Synodyk Wojnowski. Opis lingwistyczno-kulturologiczny (Войновский синодик. Лингвокультурологическое описание)
Cena: 23,10 zł

Monografia stanowi studium badawcze zabytku cerkiewnosłowiańskiego - synodyka, funkcjonującego w środowisku staroobrzędowym - zawierającego modlitwy za dusze prawosławnyh chrześcijan oraz wykaz imion  męczenników staroobrzędowych (tzw. wypominki generalne i indywidualne). Jest to pierwsze opracowanie, ukazujące synodyk w aspekcie antropologiczno-kulturowym.Opis zabytku prowadzony jest w ramach...


Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904–2004
Cena: 39,90 zł

Józef Teodor Konrad Korzeniowski (1857-1924), znany jako Joseph Conrad to pisarz, którego niezwykłe koleje życia stanowią nieustanne źródło inspiracji zarówno dla badaczy, jak i czytelników. Jest jednak jeden aspekt jego twórczości, który nie doczekał się - jak dotąd - wnikliwego zainteresowania, a mianowicie przekłady jego dzieł na język polski. Tę lukę wypełnia z powodzeniem omawiana książka. Autorka zwraca uwagę na wyjątkowość Conrada z...


Na drodze integracji duchowej. Psychoanalityczne, religijno-filozoficzne oraz rytualno-mitologiczne motywy w ukraińskiej prozie postmodernistycznej
Cena: 18,90 zł

Monografia jest próbą systemowej analizy najistotniejszych motywów ukraińskiej prozy postmodernistycznej, m.in. psychoanalitycznych, religijno-filozoficznych i rytualno-mitologicznych. Analizie poddano wybrane dzieła prozaików przełomu XX i XXI wieku (m.in. Jurija Andruchowycza, Oksany Zabużko, Jurija Izdryka i Natalki Śniadanko). Monografia składa się z dwóch części: Dusza i ciało oraz Miłość i pieniądze.


Jak napisał w recenzji prof. Włodzimierz...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38