Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Media – wartości – prawo
Cena: 2,10 zł

Prawie wszyscy korzystamy z mediów. Dla wielu są one codziennym dodatkiem do życia, a dla niektórych wręcz wyznacznikiem życia albo wyznacznikiem rozkładu dnia. Media mogą mieć zatem ogromną siłę oddziaływania. Stosowne zatem staje się pytanie, czy są one obojętne moralnie, światopoglądowo, religijnie, czy raczej niosą jakieś przesłanie i wpływają na postawy ludzi? Z obserwacji wynika, że jednym pomagają czynić dobro, a inni wykorzystuje je do szerzenia zła. Prezentowana...


Tabula Heracleensis (Lex Iulia municipialis). Tekst, tłumaczenie i komentarz
Cena: 2,10 zł

Tekst Tabula Heracleensis został wyryty na dwóch tablicach z brązu, które odkryto w pierwszej połowie 1732 roku w Lukanii, nieopodal dzisiejszego miasta Policoro. Tabula jest jedną z ustaw municypalnych, pochodzącą z połowy I wieku przed Chrystusem. Jej wielowarstwowy tekst zawiera rozwiązania prawne pochodzące z okresu między panowaniem Sulli i Juliusza Cezara. Znajdują się w niej uregulowania dotyczące nie tylko samego prowincjonalnego miasta. Niniejsza książka zawiera...


Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych
Cena: 2,10 zł

Dynamiczny wzrost zalegalizowanych związków o charakterze religijnym, które w wyraźny sposób nadużywały obowiązującego prawa oraz informacje o popełnionych w sektach przestępstwach, nadużyciach i niedopełnieniach obowiązków prawnych, potwierdzone niejednokrotnie przez prawomocne orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, zaczęły skłaniać do refleksji nad rozmiarem szkodliwości społecznej sekt i niektórych ruchów religijnych. Głównym celem...


Majątek kościołów i innych związków wyznaniowych – zasady opodatkowania
Cena: 2,10 zł

Autor najnowszego opracowania z zakresu prawa podatkowego podaje nie tylko obowiązujące podstawy prawne opodatkowania kościołów i innych związków wyznaniowych, ale także opisuje, jak po drugiej wojnie światowej zmieniały się te zasady, by obecnie zbliżyć się do odpowiednich regulacji obowiązujących w innych państwach europejskich. Analiza konstrukcji prawnych dotyczących opodatkowania majątku kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzi do wniosku, że...


Prawno-kanoniczna ochrona człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej
Cena: 2,10 zł

Głównym tematem podjętym przez autora jest wpływ współczesnego rozwoju nauk biologicznych – przede wszystkim inżynierii genetycznej – na kształtowanie się prawodawstwa chroniącego życie człowieka, szczególnie w okresie prenatalnym. Przy czym nie chodzi tu o przedstawienie samego wpływu społecznego, kulturowego czy obyczajowego, ale o zastanowienie się, w jakiej mierze powstające w tym kontekście prawodawstwo chroni życie indywidualnego człowieka, a w...


Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku. (Nie)bezpieczne biotechnologie?
Cena: 2,10 zł

Niniejsza monografia ma charakter edukacyjny. Wśród wielu informacji czytelnik znajdzie również te dotyczące praw konsumenta oraz związane z nimi regulacje unijne określające obowiązki producentów w zakresie umieszczania na opakowaniach artykułów danych o ich składzie. Szczególnie cenna jest ostatnia część książki, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące żywności zmodyfikowanej genetycznie:...


Wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Cena: 2,10 zł

Tytuł wskazuje na instytucję procesową i oznacza wprost jej podstawę prawną w obowiązującym stanie prawnym. Problematyka książki dotyczy wznowienia postępowania na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jako źródła regulacji prawnej tej instytucji procesowej trybu nadzwyczajnego. Temat monografii był już wielokrotnie podejmowany w literaturze prawniczej, jednak – jak dotąd – były to zazwyczaj jedynie artykuły naukowe, glosy oraz przyczynki i...


Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego
Cena: 2,10 zł

Profesor Bronisław Jastrzębski należy do grona wybitnych prawników administratywistów w Polsce, a jego dorobek naukowy obejmuje blisko 150 pozycji. W olsztyńskim środowisku prawniczym był organizatorem i wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego – przekształconej następnie w instytut o tej samej nazwie, z którego wyrósł obecny Wydział Prawa i Administracji. Wydanie Księgi jubileuszowej jest wyrazem zasług Profesora –...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38