Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Majątek kościołów i innych związków wyznaniowych – zasady opodatkowania
Cena: 2,10 zł

Autor najnowszego opracowania z zakresu prawa podatkowego podaje nie tylko obowiązujące podstawy prawne opodatkowania kościołów i innych związków wyznaniowych, ale także opisuje, jak po drugiej wojnie światowej zmieniały się te zasady, by obecnie zbliżyć się do odpowiednich regulacji obowiązujących w innych państwach europejskich. Analiza konstrukcji prawnych dotyczących opodatkowania majątku kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzi do wniosku, że...


Prawno-kanoniczna ochrona człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej
Cena: 2,10 zł

Głównym tematem podjętym przez autora jest wpływ współczesnego rozwoju nauk biologicznych – przede wszystkim inżynierii genetycznej – na kształtowanie się prawodawstwa chroniącego życie człowieka, szczególnie w okresie prenatalnym. Przy czym nie chodzi tu o przedstawienie samego wpływu społecznego, kulturowego czy obyczajowego, ale o zastanowienie się, w jakiej mierze powstające w tym kontekście prawodawstwo chroni życie indywidualnego człowieka, a w...


Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku. (Nie)bezpieczne biotechnologie?
Cena: 2,10 zł

Niniejsza monografia ma charakter edukacyjny. Wśród wielu informacji czytelnik znajdzie również te dotyczące praw konsumenta oraz związane z nimi regulacje unijne określające obowiązki producentów w zakresie umieszczania na opakowaniach artykułów danych o ich składzie. Szczególnie cenna jest ostatnia część książki, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące żywności zmodyfikowanej genetycznie:...


Wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Cena: 2,10 zł

Tytuł wskazuje na instytucję procesową i oznacza wprost jej podstawę prawną w obowiązującym stanie prawnym. Problematyka książki dotyczy wznowienia postępowania na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jako źródła regulacji prawnej tej instytucji procesowej trybu nadzwyczajnego. Temat monografii był już wielokrotnie podejmowany w literaturze prawniczej, jednak – jak dotąd – były to zazwyczaj jedynie artykuły naukowe, glosy oraz przyczynki i...


Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego
Cena: 2,10 zł

Profesor Bronisław Jastrzębski należy do grona wybitnych prawników administratywistów w Polsce, a jego dorobek naukowy obejmuje blisko 150 pozycji. W olsztyńskim środowisku prawniczym był organizatorem i wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego – przekształconej następnie w instytut o tej samej nazwie, z którego wyrósł obecny Wydział Prawa i Administracji. Wydanie Księgi jubileuszowej jest wyrazem zasług Profesora –...


Prawo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka
Cena: 2,10 zł

Profesor Wincenty Bednarek, człowiek wielce zasłużony dla Wydziału Prawa i Administracji UWM, świętuje w tym roku swoje 70-lecie. Jego przyjaciele i współpracownicy, chcąc uczcić ten jubileusz, podjęli inicjatywę wydania zbioru artykułów, których tematyka jest mniej więcej zgodna z zakresem zainteresowań badawczych Profesora. W ten sposób powstała prezentowana księga. Składające się na nią prace zamieszczono w trzech częściach. Pierwsza – Zagadnienia...


Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze
Cena: 2,10 zł

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnych państw demokratycznych bez partii politycznych. Są one siłą napędową i motorem działania zarówno społeczeństwa, jak i państwa. Partie stanowią mechanizm kształtowania opinii publicznej (mając do tego celu niezbędne zespoły specjalistów, konieczne środki materialne i wpływy), wciągają masy do podejmowania czynności niezbędnych dla społeczeństwa z jednej strony i państwa z drugiej. Jednostka nie może uzyskać wpływu na...


Rządy koalicyjne w III RP
Cena: 2,10 zł

Kompendium wiedzy na temat charakteru prawnego i politycznego państwa polskiego w latach 1989-2006, ciekawa propozycja nie tylko dla czytelników obeznanych z polityką, ale również dla osób pragnących zdobyć lub poszerzyć wiadomości w tym zakresie. Rozdział pierwszy, autorstwa Wojciecha Sokoła, przybliża teoretyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania rządów koalicyjnych na przykładzie państw Europy Zachodniej. Autor twierdzi, że mechanizmy typowe dla polityki...


Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej
Cena: 2,10 zł

Sądownictwo konstytucyjne stanowi niezbędną gwarancję równowagi między organami państwowymi, efektywną ochroną praw i wolności obywatelskich oraz nadania konstytucji rzeczywistego znaczenia prawnego. W większości współczesnych państw Europy jest ona realizowana przez szczególny organ władzy sądowniczej, zwany sądem konstytucyjnym. Podstawową tezą pracy jest twierdzenie, że przyjęte w Konstytucji Republiki Litewskiej z 25 października 1992 r. przepisy dotyczące...


Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym
Cena: 2,10 zł

Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych, powszechnie zwane podsłuchem, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych źródeł pozyskiwania dowodów w procesie karnym. Tego rodzaju działania organów władzy budzą żywe reakcje, dyskusje i podejrzliwość związaną z niejawnością podsłuchu, dlatego też celem autorki prezentowanej publikacji było przedstawienie złożonych zagadnień kontroli rozmów telefonicznych w polskim procesie karnym w aspekcie ochrony praw...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38