Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 3  4  5  6  7 Następna Ostatnia
Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym
Cena: 27,30 zł

W pracy zawarto charakterystykę kluczowych problemów prawnych związanych z dostępem do zasobów genetycznych w świetle obowiązujących regulacji międzynarodowych. Przełom XX i XXI w. to czas, w którym w społeczeństwach krajów uprzemysłowionych nastąpił gwałtowny rozwój nowoczesnych biotechnologii wykorzystujących zasoby genetyczne. Jednak wiele państw nie zawsze mogło sobie poradzić z realnymi problemami...


Karnoprawne aspekty ochrony środowiska - wyzwania dla teorii i praktyki
Cena: 25,20 zł

Troska o środowisko naturalne należy do najważniejszych obowiązków współczesnych społeczeństw. Działania podejmowane w chwili obecnej będą kształtowały sytuację kolejnych pokoleń, a ich skutki będą widoczne może za kilka lub nawet kilkanaście lat. Odpowiedzialność za środowisko jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych wyzwań współczesnego świata. Prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody podlega ciągłym zmianom. Ustawodawcy poszukują...


Wydawanie zaświadczeń w polskim prawie administracyjnym
Cena: 5,25 zł

Prezentowana książka to studium z zakresu prawa administracyjnego, a także pomoc dydaktyczna zarówno dla pracowników naukowych, jak również studentów prawa i administracji. Opracowanie jest systematycznym i syntetycznym wykładem podstawowych zagadnień, które można zaliczyć do prawa regulującego zasady wydawania zaświadczeń.

Obserwacja praktyki stosowania prawa prowadzi bowiem do wniosku,...


Wpływ kultury na aksjologię porządku polityczno-prawnego
Cena: 2,10 zł

Prawo, oprócz tego, że powstaje w rezultacie świadomego i celowego tworzenia przez prawodawcę, czerpie swoje treści z kulturowo uwarunkowanych poglądów na temat roli prawa w społeczeństwie i polityce.

Podobnie uwarunkowane są wartości, motywując ludzi do osiągania określonych celów ekonomicznych, politycznych i prawnych. Społeczeństwa oddziałują na siebie za pomocą różnych mechanizmów....


Istota i charakter prawny umowy consultingu
Cena: 5,25 zł

Źródeł umowy consultingu należy upatrywać z jednej strony w dokonującym się we wszystkich branżach gospodarki postępie technicznym, z drugiej - w szeroko rozumianej specjalizacji poszczególnych dziedzin życia. Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej stało się zatem służenie fachową radą, udzielanie informacji, jak również wszechstronne z nich korzystanie. Współczesne ramy organizacyjno-prawne tego typu...


Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu
Cena: 2,10 zł

Do podjęcia badań nad instytucją absolutorium skłoniło autorkę dostrzeżenie w niej ważnego, zwłaszcza z punktu widzenia praktyki parlamentarnej, mechanizmu pozwalającego kontrolować działalność Rady Ministrów. Ocena absolutorium przeprowadzona została na podstawie analizy konstrukcji normatywnych, dostępnego piśmiennictwa oraz dokumentów parlamentarnych. W szczególności prześledzenie procedowania izby w oparciu o druki sejmowe i sprawozdania stenograficzne pozwoliło...


Pierwsza Poprzednia 3  4  5  6  7 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38