Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 4  5  6  7  8 Następna Ostatnia
Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia (dodruk)
Cena: 42,00 zł

Prezentowana książka skierowana jest głównie do studentów kierunków administracja, prawo, historia, stosunki międzynarodowe, socjologia itp., choć będzie doskonałą lekturą również dla polityków, etyków czy też sędziów. Można bowiem mówić o daleko idącym podobieństwie niektórych dzisiejszych rozwiązań i instytucji politycznych z tymi, które były znane i stosowane w antycznym Rzymie.


Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania
Cena: 21,00 zł
Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako instrument współpracy między państwami członkowskimi został stworzony przede wszystkim po to, aby zwiększać skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz pogłębiać współpracę i zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi UE w ramach realizacji wspólnej „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Ustanowienie tego instrumentu wyszło naprzeciw licznym problemom wynikającym z przestarzałej i nieskutecznej procedury ekstradycji....

Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym
Cena: 23,10 zł
Zaprezentowana analiza europejskich i międzynarodowych rozwiązań prawnych jest jednocześnie przedstawieniem szans i zagrożeń związanych z biotechnologiami, głównie w kontekście handlu organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. Punktem wyjścia autor uczynił omówienie Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym i Konwencji o różnorodności biologicznej, a także zasady przezorności w międzynarodowym prawie ochrony środowiska i handlu, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w świetle tej...

Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednostki
Cena: 42,00 zł

Problematyka dekodyfikacji postępowania administracyjnego i jej wpływu na ochronę praw jednostki nie została w polskim piśmiennictwie naukowym szerzej opisana i zdiagnozowana. Dotychczas brakowało zwartej pozycji na ten temat, niniejsze opracowanie ma więc charakter nowatorski. Główną ideą badawczą autorów monografii było ukazanie zależności i skutków dekodyfikacji postępowania administracyjnego w kontekście praw podmiotowych jednostki.

 

Sposoby...


Pierwsza Poprzednia 4  5  6  7  8 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38