Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 3  4  5  6  7 Następna Ostatnia
Media – wartości – prawo
Cena: 2,10 zł

Prawie wszyscy korzystamy z mediów. Dla wielu są one codziennym dodatkiem do życia, a dla niektórych wręcz wyznacznikiem życia albo wyznacznikiem rozkładu dnia. Media mogą mieć zatem ogromną siłę oddziaływania. Stosowne zatem staje się pytanie, czy są one obojętne moralnie, światopoglądowo, religijnie, czy raczej niosą jakieś przesłanie i wpływają na postawy ludzi? Z obserwacji wynika, że jednym pomagają czynić dobro, a inni wykorzystuje je do szerzenia zła. Prezentowana...


Tabula Heracleensis (Lex Iulia municipialis). Tekst, tłumaczenie i komentarz
Cena: 2,10 zł

Tekst Tabula Heracleensis został wyryty na dwóch tablicach z brązu, które odkryto w pierwszej połowie 1732 roku w Lukanii, nieopodal dzisiejszego miasta Policoro. Tabula jest jedną z ustaw municypalnych, pochodzącą z połowy I wieku przed Chrystusem. Jej wielowarstwowy tekst zawiera rozwiązania prawne pochodzące z okresu między panowaniem Sulli i Juliusza Cezara. Znajdują się w niej uregulowania dotyczące nie tylko samego prowincjonalnego miasta. Niniejsza książka zawiera...


Wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Cena: 2,10 zł

Tytuł wskazuje na instytucję procesową i oznacza wprost jej podstawę prawną w obowiązującym stanie prawnym. Problematyka książki dotyczy wznowienia postępowania na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jako źródła regulacji prawnej tej instytucji procesowej trybu nadzwyczajnego. Temat monografii był już wielokrotnie podejmowany w literaturze prawniczej, jednak – jak dotąd – były to zazwyczaj jedynie artykuły naukowe, glosy oraz przyczynki i...


Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego
Cena: 2,10 zł

Profesor Bronisław Jastrzębski należy do grona wybitnych prawników administratywistów w Polsce, a jego dorobek naukowy obejmuje blisko 150 pozycji. W olsztyńskim środowisku prawniczym był organizatorem i wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego – przekształconej następnie w instytut o tej samej nazwie, z którego wyrósł obecny Wydział Prawa i Administracji. Wydanie Księgi jubileuszowej jest wyrazem zasług Profesora –...


Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej
Cena: 2,10 zł

Sądownictwo konstytucyjne stanowi niezbędną gwarancję równowagi między organami państwowymi, efektywną ochroną praw i wolności obywatelskich oraz nadania konstytucji rzeczywistego znaczenia prawnego. W większości współczesnych państw Europy jest ona realizowana przez szczególny organ władzy sądowniczej, zwany sądem konstytucyjnym. Podstawową tezą pracy jest twierdzenie, że przyjęte w Konstytucji Republiki Litewskiej z 25 października 1992 r. przepisy dotyczące...


Problem domniemania w rzymskim ius quod ad personas pertinet
Cena: 2,10 zł

We współczesnym prawie cywilnym domniemanie postrzegane jest jako instytucja prawa procesowego, pomagająca organowi stosującemu prawo w ustaleniu prawdy materialnej. Domniemanie to sposób wnioskowania o zaistnieniu faktów spornych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, polegający na uznaniu istnienia wątpliwego faktu za udowodniony na podstawie stwierdzenia innych faktów znajdujących się w określonej zależności w stosunku do niego. Domniemanie umożliwia zatem...


Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia (dodruk)
Cena: 42,00 zł

Prezentowana książka skierowana jest głównie do studentów kierunków administracja, prawo, historia, stosunki międzynarodowe, socjologia itp., choć będzie doskonałą lekturą również dla polityków, etyków czy też sędziów. Można bowiem mówić o daleko idącym podobieństwie niektórych dzisiejszych rozwiązań i instytucji politycznych z tymi, które były znane i stosowane w antycznym Rzymie.


Pierwsza Poprzednia 3  4  5  6  7 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38