Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5
Strategie medialne w tekstach najnowszej dramaturgii polskiej
Cena: 21,00 zł

Książka dr. Miłosza Babeckiego jest frapującym przewodnikiem po meandrach i nierozpoznanych jeszcze do końca zakamarkach polskiej dramaturgii współczesnej. Autor stawia sobie zadanie tyleż ambitne, co bardzo trudne. Podmiotem badawczym pracy jest bowiem zjawisko wciąż płynne, jeszcze nie spetryfikowane, a rozwijające się ciągle w różnych, trudnych nieraz do przewidzenia kierunkach. To trochę tak, jakby badać skutki wybuchu wulkanu - w trakcie jego erupcji. Zmusza to badacza...


Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI–XVIII w.)
Cena: 25,20 zł

Przedmiotem pracy jest analiza nazwisk notowanych od drugiej połowy XVI w. do 1772 r. na terenie dawnego komornictwa jeziorańskiego na Warmii. Autorka w opisie antroponimów skupiła się na wskazaniu ich genezy językowej i semantycznej. Genezę nazwisk uzupełnia analiza struktury słowotwórczej nazwisk. Praca podzielona jest na dwie części. Ostatnią stanowi „Słownik nazwisk". Jednostki nazewnicze wynotowano wraz z kontekstem źródłowym informującym o miejscu...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38