Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5
Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich
Cena: 27,30 zł

Panowanie Sasów, utożsamiane z agonią Rzeczypospolitej i upadkiem smaku artystycznego, przyniosło jednak powolne, lecz istotne zmiany kulturowe i obyczajowe, związane z przenikaniem się dwóch epok - odchodzącego baroku i nowych tendencji wczesnego oświecenia. Dotyczyło to także literatury miłosno-erotycznej.

 

Zdobywający popularność romans sentymentalny przyczynił się do...


Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945–1989)
Cena: 44,10 zł

Celem pracy jest zbadanie, w jaki sposób w latach 1945-1989 w literaturze polskiej dokonywał się proces konceptualizacji problematyki ziem włączonych do Polski na mocy decyzji jałtańsko-poczdamskich, ze szczególnym uwzględnieniem południowych części byłych Prus Wschodnich. A także sprawdzenie użyteczności terminu „pogranicze" jako kategorii badawczej oraz ustalenie, na ile literatura polska po 1945 r. uchwyciła pograniczny status ziem...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38