Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759
Cena: 52,50 zł

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej. Mimo wielkiego uczucia, łączącego tę parę, małżeństwo zakończyło się rozwodem z uwagi na trudny, wręcz psychopatyczny charakter Radziwiłła, o czym świadczy np. fakt, że Magdalena musiała za każdym razem uzyskiwać zgodę męża na wyjazd do matki, a książę miał do niej pretensje o jakiekolwiek samodzielne kroki. Radziwiłł wręcz...


Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami
Cena: 5,25 zł

Książka składa się z dwóch części: w części pierwszej autorka analizuje wiersze poetów, skupionych na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia wokół londyńskiego pisma „Kontynenty", część druga to rozmowy, które przeprowadziła autorka książki z tymi poetami.

Książka w sposób wręcz doskonały pokazuje rozdarcie tworzących na obczyźnie polskich poetów oraz ich niemożność...


Strategie medialne w tekstach najnowszej dramaturgii polskiej
Cena: 5,25 zł

Książka dr. Miłosza Babeckiego jest frapującym przewodnikiem po meandrach i nierozpoznanych jeszcze do końca zakamarkach polskiej dramaturgii współczesnej. Autor stawia sobie zadanie tyleż ambitne, co bardzo trudne. Podmiotem badawczym pracy jest bowiem zjawisko wciąż płynne, jeszcze nie spetryfikowane, a rozwijające się ciągle w różnych, trudnych nieraz do przewidzenia kierunkach. To trochę tak, jakby badać skutki wybuchu wulkanu - w trakcie...


„Odkrywałem ślad po śladzie utracony…”. Ideowe uwarunkowania twórczości Juliana Stryjkowskiego
Cena: 5,25 zł

Proza Juliana Stryjkowskiego jest zjawiskiem wielowymiarowym. Poczynając od opowiadań publikowanych przed wojną, poprzez tak znaczące w kulturze polskiej powieści, jak: Głosy w ciemności, Austeria, Sen Azrila, Przybysz z Narbony, Echo aż po ostatnie opowiadania Sarna albo Rozmowa Szatana z chłopcem, aniołem i Lucyferem i Milczenie teksty Stryjkowskiego są wyrazem konsekwentnego dążenia do ocalenia i restytucji uniwersalnych elementów tradycji, w...


Cena: 2,10 zł

Tezę o „nieprzynależności", „obcości" najwybitniejszych polskich poetów współczesnych starszych pokoleń autorka pokazuje w trzech odsłonach. Pierwszą jest stosunek do historii. Przedmiotem obserwacji stają się kolejno - rozbrat z wielką historią u Miłosza, ostatnie tomy poezji Herberta, w których ład poezji przegrywa z chaosem historii, stały konflikt z historią owładniętego nią skądinąd Różewicza; mowa też o rodzaju...


Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego
Cena: 5,25 zł

Książka ta jest z pewnością pewnym wydarzeniem na rynku literackim. Mariola Marczak podjęła się z benedyktyńską dociekliwością opisania czy też odnotowania niemal wszystkich, nawet najdrobniejszych filmów Krzysztofa Zanussiego - są więc obrazy znane i nieznane, fabularne, telewizyjne, dokumentalne, etiudy szkolne i amatorskie wprawki. Omówiła też wszystkie filmy zagraniczne.

Autorka - idąc za stwierdzeniem...


Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym
Cena: 5,25 zł

Współczesne zadania wyznaczone przedmiotowi szkolnemu o nazwie „język polski" wykraczają daleko poza tradycyjne rozumienie tego terminu. Dzisiejsze lekcje polskiego realizują nauczanie języka ojczystego, polskiej literatury, ale zawierają też szerokie odwołania interpretacyjne i kulturowe, w tym czytanie tekstów niewerbalnych, a także posługiwanie się nowymi mediami. Komunikacja literacka, która w procesie kształcenia polonistycznego...


Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego
Cena: 31,50 zł

Badanie rozmowy ma w polskim językoznawstwie dobrą tradycję. Niniejsza monografia jest uzupełnieniem badań prowadzonych nad dyskursem szkolnym. Autorka przeanalizowała niespenetrowane dotychczas obszary komunikacji między nauczycielem a rodzicami ucznia, które określiła nowym pojęciem - poszerzony dyskurs szkolny.


Materiał badawczy to oryginalny korpus tekstów, w skład którego wchodzą rejestracje...


Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych
Cena: 21,00 zł

Antroponimy nieoficjalne, jako nazwy osób, mogą być w określonych socjolektach (języku grup społecznych, zawodowych, subkultur) używane obok imion, nazwisk, przezwisk, pseudonimów i przydomków; bada je onomastyka, czyli nauka o nazwach własnych. Ich opisywaniem i klasyfikacją zajmuje się dział onomastyki - antroponimia. Przezwiska antroponimiczne, jak i apelatywne (wyzwiska) powstają z przyczyn ekspresywnych. Ukazują stosunki społeczne...


Slavica – Onomastica – Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie
Cena: 23,10 zł

Trzy przedstawione w tytule elementy, wyznaczające specyfikę opracowania, pięknie wpisują się w działalność naukową Pana Profesora Jerzego Dumy oraz w międzynarodowe i interdyscyplinarne badania nad językiem i kulturą polską i słowiańską, łącząc aspekt synchroniczny z diachronicznym. Rozległa problematyka zgromadzonych w księdze artykułów dotyczy w istocie trzech dziedzin badawczych: onomastyki, dialektologii i historii języka, omówionych jednak...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38