Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4
Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945–1989)
Cena: 44,10 zł

Celem pracy jest zbadanie, w jaki sposób w latach 1945-1989 w literaturze polskiej dokonywał się proces konceptualizacji problematyki ziem włączonych do Polski na mocy decyzji jałtańsko-poczdamskich, ze szczególnym uwzględnieniem południowych części byłych Prus Wschodnich. A także sprawdzenie użyteczności terminu „pogranicze" jako kategorii badawczej oraz ustalenie, na ile literatura polska po 1945 r. uchwyciła pograniczny status ziem...


„Odkrywałem ślad po śladzie utracony…”. Ideowe uwarunkowania twórczości Juliana Stryjkowskiego
Cena: 25,20 zł

Proza Juliana Stryjkowskiego jest zjawiskiem wielowymiarowym. Poczynając od opowiadań publikowanych przed wojną, poprzez tak znaczące w kulturze polskiej powieści, jak: Głosy w ciemności, Austeria, Sen Azrila, Przybysz z Narbony, Echo aż po ostatnie opowiadania Sarna albo Rozmowa Szatana z chłopcem, aniołem i Lucyferem i Milczenie teksty Stryjkowskiego są wyrazem konsekwentnego dążenia do ocalenia i restytucji uniwersalnych elementów tradycji, w której pisarz wyrastał....


Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami
Cena: 27,30 zł

Książka składa się z dwóch części: w części pierwszej autorka analizuje wiersze poetów, skupionych na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia wokół londyńskiego pisma „Kontynenty", część druga to rozmowy, które przeprowadziła autorka książki z tymi poetami.

Książka w sposób wręcz doskonały pokazuje rozdarcie tworzących na obczyźnie polskich poetów oraz ich niemożność...


Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego
Cena: 52,50 zł

Książka ta jest z pewnością pewnym wydarzeniem na rynku literackim. Mariola Marczak podjęła się z benedyktyńską dociekliwością opisania czy też odnotowania niemal wszystkich, nawet najdrobniejszych filmów Krzysztofa Zanussiego - są więc obrazy znane i nieznane, fabularne, telewizyjne, dokumentalne, etiudy szkolne i amatorskie wprawki. Omówiła też wszystkie filmy zagraniczne.

Autorka - idąc za stwierdzeniem Pietro Pintusa, który powiedział: „Całe kino...


Od biografii do recepcji. Ernst Wiechert, Konstanty I. Gałczyński, Zbigniew Herbert na Warmii i Mazurach
Cena: 33,60 zł

Jednym z celów książki jest rekonstrukcja „śladów" pozostawionych w kulturze regionalnej przez Wiecherta, Gałczyńskiego i Herberta.

Zainteresowanie Wiechertem jako pisarzem „mazurskim" i „propolskim" legitymizowało pozorną ciągłość kulturową pomiędzy społeczeństwem południowych Prus Wschodnich i tym, które ukształtowało się na Warmii i Mazurach po wojnie. Dotyczyło to zwłaszcza okresu po 1956 r. Upowszechnianie jego twórczości nie...


Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945–1989
Cena: 35,70 zł

Jak pisze autorka we Wstępie: „[...] monografia ma na celu skatalogowanie wszystkich zdarzeń literackich objętych wyróżnioną w tytule przestrzenią geograficzną i czasową". Stąd też w pracy omówiono działalność instytucji kulturalnych, funkcjonowanie czasopism literackich, związków, klubów pisarzy. Jednocześnie zaprezentowano dorobek twórczy pisarzy związanych ze środowiskiem olsztyńskim, ilustrując tym samym obszar ich...


Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym
Cena: 37,80 zł

Współczesne zadania wyznaczone przedmiotowi szkolnemu o nazwie „język polski" wykraczają daleko poza tradycyjne rozumienie tego terminu. Dzisiejsze lekcje polskiego realizują nauczanie języka ojczystego, polskiej literatury, ale zawierają też szerokie odwołania interpretacyjne i kulturowe, w tym czytanie tekstów niewerbalnych, a także posługiwanie się nowymi mediami. Komunikacja literacka, która w procesie kształcenia polonistycznego...


Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej
Cena: 25,20 zł

Jak stwierdza autor, poeta XX stulecia częściej przyjmował postawę sceptyka, poszukiwacza, kogoś wypędzonego z raju, krytyka swojego czasu niż jego apologety, znajdując w poezji zdolność do ocalenia tego, co jest uznawane za dobre. Nieufność, sprzeciw, niedowierzanie, podejrzliwość, krytyczny intelektualizm współzawodniczy tu z pragnieniem ufności, zawierzenia, aprobaty, znalezienia duchowej, aksjologicznej lub emocjonalnej ostoi. „Raje" i „apokalipsy" obejmują...


Strategie medialne w tekstach najnowszej dramaturgii polskiej
Cena: 21,00 zł

Książka dr. Miłosza Babeckiego jest frapującym przewodnikiem po meandrach i nierozpoznanych jeszcze do końca zakamarkach polskiej dramaturgii współczesnej. Autor stawia sobie zadanie tyleż ambitne, co bardzo trudne. Podmiotem badawczym pracy jest bowiem zjawisko wciąż płynne, jeszcze nie spetryfikowane, a rozwijające się ciągle w różnych, trudnych nieraz do przewidzenia kierunkach. To trochę tak, jakby badać skutki wybuchu wulkanu - w trakcie jego erupcji. Zmusza to badacza...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38