Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym
Cena: 5,25 zł

Pojawienie się pod koniec lat 80. XX w. dużej ilości genetycznie zmodyfikowanych produktów rolnych spowodowało ożywienie dyskusji o potrzebie opracowania zasad kontroli i zapobiegania potencjalnie negatywnym efektom biologicznym mogącym mieć wpływ na człowieka, a wynikającym z zastosowania nowoczesnych technologii, np. w przemyśle rolno-spożywczym. Prezentowana praca, oprócz prześledzenia źródeł prawa podejmujących problematykę...


Istota i charakter prawny umowy consultingu
Cena: 5,25 zł

Źródeł umowy consultingu należy upatrywać z jednej strony w dokonującym się we wszystkich branżach gospodarki postępie technicznym, z drugiej - w szeroko rozumianej specjalizacji poszczególnych dziedzin życia. Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej stało się zatem służenie fachową radą, udzielanie informacji, jak również wszechstronne z nich korzystanie. Współczesne ramy organizacyjno-prawne tego typu...


Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu
Cena: 2,10 zł

Do podjęcia badań nad instytucją absolutorium skłoniło autorkę dostrzeżenie w niej ważnego, zwłaszcza z punktu widzenia praktyki parlamentarnej, mechanizmu pozwalającego kontrolować działalność Rady Ministrów. Ocena absolutorium przeprowadzona została na podstawie analizy konstrukcji normatywnych, dostępnego piśmiennictwa oraz dokumentów parlamentarnych. W szczególności prześledzenie procedowania izby w oparciu o druki sejmowe i sprawozdania stenograficzne pozwoliło...


Media – wartości – prawo
Cena: 2,10 zł

Prawie wszyscy korzystamy z mediów. Dla wielu są one codziennym dodatkiem do życia, a dla niektórych wręcz wyznacznikiem życia albo wyznacznikiem rozkładu dnia. Media mogą mieć zatem ogromną siłę oddziaływania. Stosowne zatem staje się pytanie, czy są one obojętne moralnie, światopoglądowo, religijnie, czy raczej niosą jakieś przesłanie i wpływają na postawy ludzi? Z obserwacji wynika, że jednym pomagają czynić dobro, a inni wykorzystuje je do szerzenia zła. Prezentowana...


Tabula Heracleensis (Lex Iulia municipialis). Tekst, tłumaczenie i komentarz
Cena: 2,10 zł

Tekst Tabula Heracleensis został wyryty na dwóch tablicach z brązu, które odkryto w pierwszej połowie 1732 roku w Lukanii, nieopodal dzisiejszego miasta Policoro. Tabula jest jedną z ustaw municypalnych, pochodzącą z połowy I wieku przed Chrystusem. Jej wielowarstwowy tekst zawiera rozwiązania prawne pochodzące z okresu między panowaniem Sulli i Juliusza Cezara. Znajdują się w niej uregulowania dotyczące nie tylko samego prowincjonalnego miasta. Niniejsza książka zawiera...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38