Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

20 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Księga jubileuszowa (2001-2021)
Cena: 73,50 zł

Wydawnictwa o charakterze jubileuszowym rządzą się z reguły swoimi prawami. Ich celem nie jest dokonywanie pogłębionej analizy czy formułowanie krytycznych osądów. Służą raczej utrwaleniu pamięci o czasie przeszłym w ujęciu faktograficznym - o osobach, zdarzeniach, dokonaniach. Niniejsza praca ma z założenia realizować te właśnie cele. Przede wszystkim zachować na zadrukowanych kartach podstawowe informacje o Wydziale i jego pracownikach (...). Praca,...


Dowód z opinii biegłego w polskim systemie prawnym
Cena: 35,70 zł

Z całą pewnością można stwierdzić, że proces nie może dziś sprawnie funkcjonować bez wsparcia biegłych, których rola ma bardzo duże znaczenie w postępowaniach sądowych.
Autorzy niniejszej publikacji postawili sobie za cel opisanie ważnych i konkretnych problemów związanych z opiniowaniem. W monografii znajdują się rozdziały poświęcone m.in. statusowi i etyce biegłego psychologa, pozycji biegłego lekarza w procesie karnym, opiniowaniu...


Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym
Cena: 0,00 zł

Pojawienie się pod koniec lat 80. XX w. dużej ilości genetycznie zmodyfikowanych produktów rolnych spowodowało ożywienie dyskusji o potrzebie opracowania zasad kontroli i zapobiegania potencjalnie negatywnym efektom biologicznym mogącym mieć wpływ na człowieka, a wynikającym z zastosowania nowoczesnych technologii, np. w przemyśle rolno-spożywczym. Prezentowana praca, oprócz prześledzenia źródeł prawa podejmujących problematykę...


Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku. (Nie)bezpieczne biotechnologie?
Cena: 0,00 zł

Niniejsza monografia ma charakter edukacyjny. Wśród wielu informacji czytelnik znajdzie również te dotyczące praw konsumenta oraz związane z nimi regulacje unijne określające obowiązki producentów w zakresie umieszczania na opakowaniach artykułów danych o ich składzie. Szczególnie cenna jest ostatnia część książki, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące żywności zmodyfikowanej genetycznie:...


Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka
Cena: 0,00 zł

Prezentowana publikacja ma charakter specjalistyczny i nowatorski. Autor podzielił pracę na następujące rozdziały: Identyfikacja kryminalistyczna; Obszar subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych - metodyka badań własnych; w kolejnych rozdziałach omówił rodzaje identyfikacji - daktyloskopijną, genetyczną, pismoznawczą oraz fonoskopijną, a także osmologiczną i traseologiczną. Każda z tych kwestii została poparta komentarzem ekspertów i...


Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych
Cena: 0,00 zł

Autorzy prezentowanej publikacji realizują zamysł ukazania zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w możliwie najszerszym kontekście. W pracy oprócz analizy poglądów zawartych w literaturze przedmiotu znalazło się zatem obszernie komentowane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału...


Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego
Cena: 0,00 zł

Prezentowana monografia dotyczy korupcji, czyli odstępstwa od obowiązków wynikających z pełnionej funkcji publicznej dla osiągania prywatnych korzyści. Współcześnie widzi się w korupcji zagrożenie dla praworządności i stabilności instytucji demokratycznych, zasady formalnej równości obywateli oraz legitymacji państwa w oczach społeczeństwa. Nie ulega więc wątpliwości, że zachowania godzące w autorytet i prawidłowe funkcjonowanie instytucji...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38